• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Bình Thuận, ngày 26 tháng 06 năm 2012
THÔNG BÁO

(V/v: Quy trình đăng ký thi lại và thi cải thiện điểm)

         Phòng Đào tạo&QLSV thông báo đến các Khoa và sinh viên trường Đại học Phan Thiết quy trình nộp đơn và lệ phí thi lại lần 2, thi cải thiện điểm như sau:  

1.     Đối với sinh viên phải thi lại:

Đóng lệ phí thi lại tại P.Kế hoạch tài vụ và nộp biên lai về P. Đào tạo trước ngày thi 7 ngày  (ngày thi căn cứ theo lịch thi lần 2).

2.     Đối với sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm:

Bước 1: Xin đơn cải thiện điểm tại Khoa hoặc trên website P. Đào tạo, điền đầy đủ thông tin.

Bước 2: Đóng lệ phí thi cải thiện điểm và nhận biên lại tại P. Kế hoạch tài vụ.

Bước 3: Nộp đơn cải thiện điểm kèm theo biên lai đóng lệ phí thi về Khoa (Khoa kiểm tra biên lai của từng đơn).

Bước 4: Khoa tổng hợp và chuyển đơn cải thiện điểm về P. Đào tạo trước ngày thi 3  ngày  (ngày thi căn cứ theo lịch thi lần 2).

Lưu ý:

-     Sinh viên xem thật kỹ điểm học phần (thi cải thiện điểm chỉ dành cho sinh viên có điểm học phần điểm D), lịch thi trước khi đăng ký.

-      Không đăng ký hộ sinh viên khác.

-      Trường hợp muốn hủy thi cải thiện điểm, sinh liên liên hệ P. Đào tạo trước ngày thi 2 ngày để làm đơn hủy thi cải thiện điểm, nhà trường không hoàn lại lệ phí thi. P. Đào tạo không giải quyết các trường hợp hủy thi cải thiện sau thời gian đã quy định.

-      Lệ phí cho 1 lần thi lại hoặc thi cải thiện là 100.000 đồng/học phần.(áp dụng từ học kỳ 1 năm 2013-2014)

          Phòng Đào tạo & QLSV thông báo quy trình trên đến các Khoa, P. Kế hoạch tài vụ và sinh viên toàn trường biết để triển khai thực hiện.

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"