BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CT SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẰNG

Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"