• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 THÔNG BÁO

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên toàn trường chuẩn đầu ra của sinh viên Đại học Phan Thiết (điều kiện cấp bằng tốt nghiệp) như sau:

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KẾ TOÁN

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGÀNH QUẢN TRỊ DV DU LỊCH & LH

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"