Thống kê
Hôm nay: 533
Hôm qua: 1529
Đang xem 10
Nội dung

Lịch thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - cập nhật ngày 04/11/2014

xem tiếp...

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 - năm 2014

xem tiếp...

Lịch thi học kỳ 1 - năm học 2014-2015 (đợt 1), cập nhật 25/10/2014

xem tiếp...

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2014-2015 (đợt 1)

xem tiếp...

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 16/6/2014

xem tiếp...

LỊCH THI CHỨNG CHỈ A-B TIN HỌC NGÀY 8/6/2014

- CBCT có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút để gọi thí sinh vào phòng thi.
- Kiểm tra giấy tờ (CMND, thẻ sinh viên,…) của SV trước khi vào phòng thi.
 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 1) 3/6

xem tiếp...

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2014

xem tiếp...

LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG - LIÊN THÔNG NĂM 2014

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 cập nhật 26-5

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 -cập nhật 19-5

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 cập nhật 12-5

xem tiếp...

Lịch ôn thi tốt nghiệp năm 2014 (BẬC ĐẠI HỌC K2010; CAO ĐẲNG K2011; LT KẾ TOÁN K2012)-Cập nhật 16-5

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 - cập nhật ngày 5 tháng 5

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 1) (17_4)

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 1) (22_4)

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 1)

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 Lớp :K3540201

Lớp  K3540201

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014

DH13TA1 - DH13TA2 - CD13TA1 - CD13TA2 - K3540201

DH12TCNH -  DH12KT - CD12TCNH - DH13KT -CD13KT

 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014

Các lớp Kế toán và TCNH DH12TCNH
K3540301, K3540302, DH12KT, CD12KT1, CD12KT2
 

xem tiếp...

Lịch thi lần 2 các lớp khóa 2013

xem tiếp...

Lịch thi lần 1 các lớp :

K3540201
K3540201
K3100202
K3100101-TH
K3100102-TH
CD12TH
 

xem tiếp...

Kết quả thi B - ngày 29/12/2013

xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 - 2013-2014 CÁC LỚP KHÓA 2013 (NGÀY 4/1/2014)-cập nhật 9/1

xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 CÁC MÔN - (cập nhật ngày 04/01/2014)

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 - KHÓA 2013

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I -LẦN 2 - NĂM HỌC 2013 - 2014(02/01/2014)

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 (02/01/14)

Các lớp : K3100201, K3100202, K3100203
 

xem tiếp...

Lịch thi chứng chỉ A- B tin học ngày 22 và 28 tháng 12 - 2013

- Danh sách thi chứng chỉ A ngày 22-23/12 [bấm vào đây]

- Danh sách thi chứng chỉ B ngày 29/12 [Bấm vào đây]

xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 CÁC MÔN - (cập nhật ngày 16/12)

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 (16/12)

Lịch thi các lớp: CD12KD, CD12TCNH, DH12KD, DH12TCNH, K2570101, K3100201, K3100202, K3100203
K3100501, K3100502, K3540201, LT12KT2

xem tiếp...

Thông báo thi tốt nghiệp lần 2 liên thông CĐ-ĐH – Hệ chính quy – Khóa 2012

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 (5/12)

Các lớp

CD12TA1, CD12TA2
K3100101-NHKS, K3100101-NHKS (N1), K3100101-NHKS (N2)
K3100501, K3100502, K3540101-NHKS
 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 - (thay đổi)

Các môn thi thay đổi có đánh dấu màu vàng

xem tiếp...

THÔNG BÁO KỲ THI TIN HỌC CẤP CCQG TRÌNH ĐỘ A, B Khóa ngày: 22/12/2013

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

Các lớp: CD12KD, CD12KS1, CD12KS2
CD12KT1, CD12KT2. CD12TA1
CD12TA2, CD12TCNH, CD12TCNH, CD12TH
DH12KD, DH12KS, DH12KT, DH12TA
DH12TA, DH12TCNH. ,K2540101-TH, K2540201
K2540301 - NH, K2540301 - TC, K3100101-NHKS
K3100101-TH, K3100102-TH, K3100201, K3100202, K3100203
K3540101-NHKS, K3540101-TH, LT12KT2
 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

Các lớp : LT12KT2 - LT12KT1 - K2540201 -DH12TA - CD12TA1
CD12TA2 - K3540101-NHKS - K3570101 - K3570102 - K3100301
K3100302 - K2540201 - K3540301 - K3540302 -K3100501 - K3100501
K3100502 - K3100101-TH  - K3100102-TH -DH12TCNH - DH12KD
DH12KT - DH12KS  CD12TCNH - CD12KD - CD12KT1 - CD12KT2
CD12KS1 - CD12KS2 - DH12TCNH  - DH12KD - DH12KT - CD12TCNH
CD12KD - DH12KD - DH12TA - CD12KD - DH12TA - CD12KT1 - CD12KT2
CD12TA1 - CD12TA2 - DH12TA

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

Các lớp : K3540301, K3540302
K3540201, K3100201, K3100202, K3100203, K3540201, DH12TCNH, DH12KT, CD12TCNH, CD12KT1
CD12KT2, K3540301, K3540302, DH12KD, DH12KT, CD12KT1, CD12KT2, LT12KT2, K3100201
K3100202, K3100203, K2540301 - TC, K2540301 - NH, K3100501, K3100502, K3540301
K3540302, K2540301 - TC, K2540301 - NH
 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 Lớp :K3100401 và K2510101


 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 - Lớp K3100401 và CD12TH

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 -

CÁC LỚP KHÓA 2010 - 2011 -2012

xem tiếp...

Kết quả thi - danh sách và lịch thi lại kỹ năng đánh máy ngày 17/8/213

xem tiếp...

Lịch thi - danh sách thi - chứng chỉ A-B ngày 28-7-2013

Lưu ý:
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ sinh viên,…) trình giám thị trước khi vào phòng thi.
 

xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013- LỚP LT12KT

xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013- CÁC LỚP ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

xem tiếp...

LỊCH THI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH (CHUẨN ĐẦU RA) Kỳ thi ngày 30/06/2013

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013 - Tin học kế toán 1 (excel)

xem tiếp...

LỊCH THI KỸ NĂNG ĐÁNH MÁY - ĐỢT 2 - Các lớp Liên Thông

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013: Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam - Tiếng Việt

 Môn thi :Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ;Tiếng Việt

xem tiếp...

LỊCH THI KỸ NĂNG ĐÁNH MÁY - ĐỢT 2 -2013

 Ghi chú:
- Sinh viên vắng thi (không có lý do chính đáng) coi như không đạt trong kỳ này.

 

xem tiếp...

Lịch thi kết thúc môn :THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH học kỳ 2 năm học 2012-2013

xem tiếp...

Lịch thi Nghiệp vụ lễ tân

Môn: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN THI NGÀY 28/6/2013

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013 cập nhật 16/6/2013

TiẾNG ANH 2
CƠ SỞ DỮ LiỆU
KINH TẾ VĨ MÔ
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VP
PHÁP LUẬT KINH TẾ
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013 - cập nhật 15/6/2013

ĐỊA LÝ DU LỊCH ViỆT NAM; TIN HỌC CĂN BẢN; ĐỌC 2; ĐỌC 3
LÝ THUYẾT DỊCH VÀ THỰC HÀNH; TiẾNG ANH 1; TÀI CHÍNH TiỀN TỆ; THANH TOÁN QUỐC TẾ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2; CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ; QUẢN TRỊ BÁN HÀNG; HÀNH VI KHÁCH HÀNG
TÀI CHÍNH CÔNG; THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH; KINH TẾ VĨ MÔ; TÀI CHÍNH TiỀN TỆ
TiẾNG ANH NGÀNH NHKS 1; THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH; NGÔN NGỮ HỌC; TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tất cả phòng thi ở Cơ sở 1- ĐHPT
 

xem tiếp...

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA NGÀY 21-22/6/2013

Trình độ đào tạo: Đại học K2009 - Cao đẳng K2010 - Liên thông K2011 (Hệ chính quy)

- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục thi.
- Thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ SV) trình giám thị trước khi vào phòng thi.
 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN : Quản trị Marketing

Môn : QUẢN TRỊ MARKETING

xem tiếp...

LỊCH THI KỸ NĂNG ĐÁNH MÁY - ĐỢT 1 - LỚP LIÊN THÔNG

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - từ 14 đến 17-6-2013

TiẾNG ANH TM TỔNG QUÁT 2
TiẾNG ANH NGÀNH QTKD 1
TiẾNG ANH NGÀNH QTKD 2
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - Cập nhật 1-6-2013

KẾ TOÁN THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ; TiẾNG ANH NGÀNH QTKD 2
TỔNG QUAN DU LỊCH ;THANH TOÁN QUỐC TẾ; QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH; MARKETING CĂN BẢN
KINH TẾ LƯỢNG ; TOÁN CAO CẤP A2; KINH TẾ LƯỢNG ;NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
TÀI CHÍNH TiỀN TỆ; NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TM; KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2; KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3; KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH; ViẾT 2
 

Toàn bộ các phòng thi tại Cơ sở 1 - ĐH Phan Thiết

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013: MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Lịch thi môn ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN (cập nhật ngày 1/6)

Tất cả các phòng thi ở Cơ sở 1 ĐH Phan Thiết

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DN 1; QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TiẾNG HOA 2 ;THƯƠNG MẠI ĐiỆN TỬ
TOÁN RỜI RẠC VÀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
NGỮ PHÁP 2 ;NGHE 1 ;NGỮ PHÁP 2
NÓI; TiẾNG ANH TM TỔNG QUÁT 2
NGHE 1
 

xem tiếp...

Lịch thi : Tổ chức sự kiện - Pháp luật đại cương - đạo đức kinh doanh và văn hóa DN

xem tiếp...

Lịch thi học kỳ 2- 2012-2013: K3540201 -K2540101-TH - K3100501 - K3100502

xem tiếp...

Danh sách thi chứng chỉ A- B tin học ngày 14/4/2013

xem tiếp...

LỊCH THI CHỨNG CHỈ A-B TIN HỌC KỲ THI NGÀY 14/4/2013

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013 : LỚP: K2540301 - TC- K2540201

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

xem tiếp...

Lịch thi lần 2 - học kỳ 1 - khóa 2009 - 2010

Ghi chú: Sinh viên thi tại CS1 - Trường ĐH Phan Thiết
 

xem tiếp...

Lịch thi lần 2- học kỳ 1 khóa 2012 - từ ngày 12-4 đến 15-4

Ghi chú: Sinh viên thi tại CS1 - Trường ĐH Phan Thiết
 

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012 - 2013 - Khóa 2012 - Từ ngày 21/ 02 /2013 đến ngày 02/ 03/2013

Lưu ý: Tất cả phòng thi dưới đây đều ở Cơ sở 1 - ĐH Phan Thiết

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - THI LẦN 2 - HỆ ĐÀO TẠO: LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - THI LẦN 2 - K2009, K2010, K2011 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012 - 2013

xem tiếp...

LỊCH THI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH (CHUẨN ĐẦU RA) Kỳ thi ngày 27/01/2013

Danh sách thi bấm vào đây

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - THI LẦN 2 - K2009, K2010, K2011 - Học kỳ 1 năm 2012-2013

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012 - 2013

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - THI LẦN 2 - K2009, K2010, K2011 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012 - 2013

xem tiếp...

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012 - 2013

Ghi chú: Sinh viên thi tại CS1 - Trường ĐH Phan Thiết
 

xem tiếp...

LỊCH THI HỌC KỲ II - LẦN 2 - Năm học 2011 - 2012 - KHÓA 2009

xem tiếp...

LỊCH THI HỌC KỲ II - LẦN 2 - Năm học 2011 - 2012 - KHÓA 2010

xem tiếp...

LỊCH THI HỌC KỲ II - LẦN 2 - Năm học 2011 - 2012 - KHÓA 2011

xem tiếp...

Kỳ thi phụ môn Tổng quan du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng, Kế toán tài chính 2

xem tiếp...

Thông báo tổ chức ôn thi tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Cao đẳng QTKDTH– - QTKD_ NHKS Khoá 2009

xem tiếp...

Lịch thi cập nhật ngày 25/5/2012

xem tiếp...

Lịch thi cập nhật ngày 23/5/2012

xem tiếp...

Lịch thi cập nhật ngày 21/5/2012

xem tiếp...

Lịch thi cập nhật ngày 22/5/2012

xem tiếp...

Trang liên kết


Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng 2014

Tài liệu thi chứng chỉ B tin học


Thư viện học liệu mở

Kênh RSS

 
khi phach anh hung game di tinh tai avatar tai iwin game win chuyen nha gia re chuyen nha tron goi thuoc giam can ionline game avatar thanh tuong

 

PHÒNG ĐÀO TẠO  VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Cơ sở 1: Địa chỉ: 268 Nguyễn Thông, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (062) 2461373 – (062) 2461372 - Fax: (062) 3719080

Cơ sở 2: Đường 706B - Phường Phú Hài - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
  Website: http://www.upt.edu.vn    Email: pdt@upt.edu.vn
Mã nguồn cung cấp bởi Lê Văn Phận