Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY

SINH

GIỚI TÍNH

NƠI SINH

1

NNA001

Huỳnh Văn

Hậu

20/10/1974

Nam

Quãng Ngãi

2

NNA002

Võ Thị Kim

Liên

24/10/1991

Nữ

Bình Thuận

3

NNA003

Nguyễn Hoàng

Minh

02/03/1993

Nam

Bình Thuận

4

NNA004

Ngô Thuý

Nga

15/09/1994

Nữ

Bình Thuận

5

NNA005

Nguyễn Thị Thanh

Nguyệt

19/11/1985

Nữ

Bình Thuận

6

NNA006

Võ Thị An

Nhi

01/04/1992

Nữ

Bình Thuận

7

NNA007

Đỗ Văn

Phát

20/05/1964

Nam

Bình Thuận

8

NNA008

Đỗ Thị Minh

Quyền

10/10/1994

Nữ

Bình Thuận

9

NNA009

Đặng Ngọc

Sơn

15/10/1988

Nam

Bình Thuận

10

NNA010

Lê Thanh

Thoả

10/04/1980

Nam

Bình Thuận

11

NNA011

Huỳnh Văn

Thương

12/05/1990

Nam

Bình Thuận

12

NNA012

Nguyễn Thế

Toàn

09/10/1993

Nam

Bình Thuận

13

NNA013

Lê Thuỳ

Trang

28/08/1990

Nữ

Bình Thuận

14

NNA014

Lương

Trình

29/11/1983

Nam

Nghệ An

15

NNA015

Phan Lê Văn

21/09/1969

Nam

Đồng Nai

16

NNA016

Nguyễn Quốc

Thắng

02/09/1982

Nam

Bình Thuận

 

lien thong dai hoc tai binh thuan