Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TTMSSVHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcQuốc tịchNơi sinhNgànhXếp loại
1 1654010001 Nguyễn Mai Quỳnh Chi 24/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh TB
2 1654010003 Trương Thị Minh Dung 16/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh TB
3 1654010005 Võ Hiếu Duy 10/07/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh TB
4 1654010006 Hồ Thị Mỹ Duyên 11/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
5 1654010016 Nguyễn Thị Mỹ Liên 31/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
6 1654010019 Nguyễn Thành Luân 16/10/1998 Nam Kinh VN Thái Bình Quản trị kinh doanh KHÁ
7 1654010020 Châu Ngọc Mai 10/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
8 1654010023 Nguyễn Thảo Ngân 05/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Định Quản trị kinh doanh TB
9 1654010024 Lê Thị Thu Nguyệt 01/11/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
10 1654010025 Chu Hoàng Nhã 22/02/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
11 1654010029 Nguyễn Minh Phi 21/03/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
12 1654010030 Trần Thành May Phương 07/11/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh TB
13 1654010032 Nguyễn Như Quỳnh 02/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
14 1654010033 Trần Thị Như Thanh 26/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
15 1654010036 Hồ Lê Thị Anh Thư 26/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
16 1654010038 Đặng Thị Thanh Thương 14/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
17 1654010039 Trần Thùy Trang 17/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
18 1654010040 Diệp Thị Ngọc Trinh 03/05/1998 Nữ Kinh VN Ninh Thuận Quản trị kinh doanh TB
19 1654010041 Ngô Thị Kim Trinh 24/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
20 1654010047 Nguyễn Lê Thảo Vy 03/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh KHÁ
21 1650103006 Phan Thị Diễm 05/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
22 1650103013 Huỳnh Thị Ngọc Hà 19/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
23 1650103019 Đào Thị Ngọc Hiền 09/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
24 1650103021 Đỗ Thị Quỳnh Hoa 05/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
25 1650103023 Tạ Thị Phượng Hoàng 07/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn GIỎI
26 1650103029 Mang Kiên 17/07/1997 Nam K'Ho VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
27 1650103030 Ngô Thị Thanh Kiều 24/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn GIỎI
28 1650103032 Mai Thị Thanh Lam 19/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
29 1650103035 Đào Thị Huyền Linh 14/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
30 1650103040 Phạm Kim Gia Ngân 29/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
31 1650103042 Phạm Thị Thanh Ngân 11/12/1997 Nữ Kinh VN Quảng Ngãi Quản trị khách sạn KHÁ
32 1650103045 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 18/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
33 1650103046 Nguyễn Thị Minh Nguyên 01/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
34 1650103051 Phạm Thị Yến Nhi 08/10/1998 Nữ Kinh VN Đồng Nai Quản trị khách sạn KHÁ
35 1650103056 Nguyễn Thị Bích Phương 26/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
36 1650103057 Nguyễn Thị Bích Phương 25/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
37 1650103058 Nguyễn Thị Quý 15/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn GIỎI
38 1650103059 Nguyễn Thị Quyên 20/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
39 1650103066 Đinh Thị Thanh Thảo 23/03/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn GIỎI
40 1650103069 Trần Minh Thi 25/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
41 1650103072 Trần Quốc Thịnh 17/06/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
42 1650103074 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
43 1650103075 Trần Thị Xuân Tiền 07/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
44 1650103078 Lê Thị Thùy Trang 07/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn GIỎI
45 1650103079 Phan Minh Trí 02/06/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
46 1650103080 Phạm Hữu Trường 30/05/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
47 1650103082 Trần Thị Bích Uyên 03/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn TB
48 1650103086 Lê Uyên Vi 26/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
49 1650103087 Nguyễn Thị Tường Vi 15/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
50 1650103088 Phan Trịnh Vinh 30/11/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
51 1650103091 Phạm Hoàng Kim Yến 24/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn KHÁ
52 1650103092 Ngô Thị Diễm Trang 27/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn GIỎI
53 1650103093 Mai Trung Kiên 24/11/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn TB
54 1554020053 Nguyễn Thị Thu Thanh 05/07/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
55 1650103052 Phùng Thị Yến Nhi 15/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
56 1654020023 Trần Thị Thùy An 14/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
57 1654020025 Trương Thị Xuân Âu 01/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
58 1654020026 Văn Hoài Bảo 28/11/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
59 1654020028 Trần Thị Trang Đài 18/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
60 1654020030 Đồng Thị Kim Duyên 21/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
61 1654020031 Võ Ngọc Thùy Duyên 01/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
62 1654020032 Trần Thị Hà 03/01/1998 Nữ Kinh VN Thanh Hóa Kế toán TB
63 1654020035 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
64 1654020036 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
65 1654020037 Thái Lê Trúc Hậu 27/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
66 1654020038 Mai Thị Hiếu 01/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
67 1654020039 Hứa Thị Mỹ Hòa 27/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
68 1654020045 Nguyễn Thị Thanh Lịch 22/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
69 1654020046 Trần Thị Huyền Liên 12/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
70 1654020049 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
71 1654020050 Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 15/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
72 1654020051 Nguyễn Thị Mỹ Linh 17/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
73 1654020054 Ninh Văn Lượm 14/03/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
74 1654020056 Đinh Thị Diễm Mi 20/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
75 1654020057 Trần Hoàng Kiều My 22/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
76 1654020060 Phan Thị Kim Ngân 16/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
77 1654020061 Nguyễn Thị Ngân 01/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
78 1654020063 Huỳnh Thị Kim Thảo Nguyên 26/03/1998 Nữ Kinh VN Ninh Thuận Kế toán KHÁ
79 1654020064 Nguyễn Thị Thu Nhi 21/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
80 1654020065 Nguyễn Thị Anh Nhi 10/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
81 1654020068 Trần Thị Tuyết Nhung 21/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
82 1654020069 Trần Thị Trang Nhung 23/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
83 1654020071 Hồ Thị Kim Phụng 25/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
84 1654020072 Đoàn Thị Ngọc Phước 05/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
85 1654020073 Nguyễn Thị Anh Phương 28/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
86 1654020074 Trần Thị Diễm Quyền 21/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
87 1654020075 Nguyễn Như Quỳnh 10/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
88 1654020077 Lương Hàn Như Quỳnh 19/11/1998 Nữ Kinh VN Ninh Thuận Kế toán TB
89 1654020079 Lê Thị Xuân Sang 20/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
90 1654020081 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán GIỎI
91 1654020082 Bùi Thị Thịnh Thắm 30/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
92 1654020086 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 14/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán GIỎI
93 1654020087 Trần Thị Thi 30/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
94 1654020090 Dương Thị Mỹ Thiệt 05/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
95 1654020091 Đỗ Thị Kim Thoa 14/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán GIỎI
96 1654020092 Nguyễn Thị Thôi 10/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
97 1654020096 Bùi Thị Thanh Thúy 29/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
98 1654020097 Lê Thị Hồng Thúy 25/06/1998 Nữ Kinh VN Thanh Hóa Kế toán TB
99 1654020098 Trần Thị Minh Thùy 04/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
100 1654020100 Hoàng Thị Thanh Thủy 09/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
101 1654020101 Kiều Thị Hương Thủy 24/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
102 1654020103 Nguyễn Thị Bích Trâm 11/12/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
103 1654020106 Võ Thị Minh Trang 12/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
104 1654020108 Nguyễn Thị Xuân Trang 05/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
105 1654020110 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh 27/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
106 1654020116 Lâm Xuân Uyên 22/06/1998 Nữ Thái VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
107 1654020118 Nguyễn Thị Vạn 12/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán TB
108 1654020120 Lê Thị Kim Vỹ 27/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
109 1654020132 Lê Thị Thùy Trang 11/03/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán KHÁ
110 1650104001 Lò Minh Châu 16/04/1998 Nữ K'Ho VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
111 1650104003 Ngô Thị Thu Hà 08/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
112 1650104005 Nguyễn Thị Như Hằng 17/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TB
113 1650104011 Lê Thị Kim Liên 06/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
114 1650104020 Lương Phương Oanh 11/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
115 1650104022 Nguyễn Hồng Toàn Thắng 11/11/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
116 1650104025 Hồ Khánh Thu 06/06/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
117 1650104027 Nguyễn Văn Tiến 25/01/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
118 1650104031 Văn Tố Uyên 18/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
119 1650104033 Võ Thị Thúy Vy 26/01/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành KHÁ
120 1650107001 Đỗ Thị Ngọc Bích 14/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
121 1650107002 Nguyễn Phúc Cảnh 17/02/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
122 1650107003 Phan Thị Bích Châm 04/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
123 1650107004 Lê Minh Chính 23/03/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
124 1650107005 Nguyễn Trường Giang 13/01/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
125 1650107006 Võ Thị Bạch Hà 06/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế GIỎI
126 1650107008 Diệp Danh Hiếu Hổ 25/10/1998 Nam Kinh VN Ninh Thuận Luật kinh tế TB
127 1650107010 Trần Thanh Hưng 02/11/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
128 1650107012 Nguyễn Đức Huy 19/11/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế GIỎI
129 1650107013 Nguyễn Trần Khang 04/07/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
130 1650107014 Nguyễn Trung Kiên 16/08/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
131 1650107015 Nguyễn Trung Kiên 23/07/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
132 1650107016 Huỳnh Thị Liễu 08/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
133 1650107017 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 15/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
134 1650107018 Nguyễn Thành Phúc 06/01/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
135 1650107019 Phạm Thị Ngọc Phương 29/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
136 1650107020 Lê Huỳnh Quang 23/09/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
137 1650107023 Trương Nhật Thái 02/03/1996 Nam Chăm VN Ninh Thuận Luật kinh tế KHÁ
138 1650107024 Nguyễn Xuân Thanh 29/10/1998 Nữ Chăm VN Bình Thuận Luật kinh tế GIỎI
139 1650107025 Phan Công Duy Thành 02/01/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
140 1650107026 Lê Ngọc Thiện 19/01/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
141 1650107027 Huỳnh Thanh Thuận 05/06/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
142 1650107030 Nguyễn Thành Tuấn 01/04/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
143 1650107031 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
144 1650107034 Nguyễn Lê Hoài Vũ 28/12/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
145 1650107036 Châu Hữu Ý 24/08/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
146 1650107037 Phạm Cát Tường 21/04/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
147 1650107038 Nguyễn Hữu Hạng 30/08/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
148 1651010017 Nguyễn Thế Lực 02/03/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế KHÁ
149 1657010147 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 14/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Luật kinh tế TB
150 1650103049 Đỗ Hoàng Trúc Nhã 10/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
151 1657010031 Nguyễn Thị Thanh An 30/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
152 1657010036 Nguyễn Thị Thanh Cúc 18/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
153 1657010039 Phan Quỳnh Giang 13/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
154 1657010040 Hồ Thị Thanh Hà 12/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
155 1657010041 Nguyễn Thị Thanh Hằng 15/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
156 1657010043 Đỗ Thị Mai Huyền 01/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
157 1657010044 Lê Thị Hồng Linh 21/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
158 1657010046 Nguyễn Đình Diễm My 30/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
159 1657010049 Hồ Phước Nguyên 24/08/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
160 1657010052 Trần Thị Hồng Nhung 15/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
161 1657010053 Phạm Hồng Nhung 29/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
162 1657010054 Võ Thị Ngọc Nữ 17/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
163 1657010057 Hà Thị Xuân Thảo 15/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
164 1657010058 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 10/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
165 1657010059 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
166 1657010061 Nguyễn Thanh Thiện 19/11/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
167 1657010063 Trần Ái Thôi 27/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
168 1657010066 Hà Thị Thanh Tiến 12/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
169 1657010070 Nguyễn Thị Khánh Trình 20/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
170 1657010071 Hoàng Cẩm Tú 15/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
171 1657010073 Trần Thị Diễm Uy 21/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
172 1657010076 Nguyễn Lâm Yến Vi 01/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
173 1657010077 Hồ Tuấn Vũ 06/02/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
174 1657010078 Nguyễn Bảo Vy 27/10/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
175 1657010079 Nguyễn Trần Phượng Vỹ 04/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
176 1657010080 Hường Minh Bằng 01/01/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
177 1657010081 Nguyễn Thị Bé 06/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
178 1657010084 Trương Sanh Cường 24/06/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
179 1657010085 Nguyễn Thị Thanh Diễm 25/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
180 1657010086 Nguyễn Thị Thùy Dung 21/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
181 1657010087 Lê Thị Ngọc Hân 11/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
182 1657010091 Trần Thị Hồng Huệ 28/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
183 1657010094 Dương Thị Diệu Huyền 27/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
184 1657010100 Nguyễn Quỳnh Ngân 12/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
185 1657010101 Nguyễn Lam Ngọc 06/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
186 1657010103 Nguyễn Thị Ngọc Phương 04/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
187 1657010105 Nguyễn Thúy Quỳnh 19/06/1998 Nữ Kinh VN Thanh Hóa Ngôn ngữ Anh KHÁ
188 1657010107 Lâm Duy Tân 20/12/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
189 1657010113 Lê Thị Thanh Thúy 28/06/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
190 1657010118 Nguyễn Lê Bảo Trân 30/04/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
191 1657010119 Nguyễn Xuân Triều 21/01/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
192 1657010123 Huỳnh Văn Trường 20/10/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
193 1657010124 Phan Thị Tuyền 20/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
194 1657010129 Nguyễn Thị Phương Dĩ 01/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
195 1657010148 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 26/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
196 1657010149 Huỳnh Nguyễn Nam Ngọc 10/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
197 1657010152 Đinh Thị Ngọc Quỳnh 16/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh GIỎI
198 1657010153 Lê Bảo Quỳnh 23/08/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
199 1457010042 Lê Thị Kim Liên 08/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
200 1550103138 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/10/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh XS
201 1557010062 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 21/10/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
202 1650103017 Võ Thị Hồng Hạnh 29/12/1998 Nữ Kinh VN Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh KHÁ
203 1657010042 Lưu Trần Lan Hương 24/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
204 1657010051 Hoàng Thị Ngọc Nhi 07/05/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
205 1657010056 Nguyễn Đặng Ngọc Quỳnh 16/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
206 1657010064 Nguyễn Nhật Minh Thư 23/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
207 1657010065 Trần Nguyễn Anh Thương 29/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
208 1657010068 Nguyễn Thị Thanh Trang 25/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
209 1657010072 Phan Nghinh Tử 06/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
210 1657010083 Nguyễn Thị Thủy Chung 30/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
211 1657010088 Trần Thị Kim Hằng 25/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
212 1657010089 Trần Thị Thanh Hoài 17/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
213 1657010095 Dương Thị Hy 06/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
214 1657010096 Trang Thị Thanh Liên 13/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
215 1657010098 Trần Thị Mỹ Lương 12/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
216 1657010099 Phạm Bùi Trúc Ly 28/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
217 1657010108 Trương Thị Mỹ Thanh 04/07/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
218 1657010120 Hoàng Thị Thúy Trinh 17/03/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
219 1657010122 Lê Thị Ngọc Trinh 20/11/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
220 1657010126 Trần Thị Phương Yến 23/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
221 1657010131 Trương Quốc Duy 15/09/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
222 1657010136 Trần Văn Hoàng 05/10/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
223 1657010143 Nguyễn Khắc Hoài My 06/02/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
224 1657010146 Lê Thị Thanh Ngân 10/09/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
225 1657010151 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 02/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
226 1657010155 Huỳnh Thị Minh Tâm 14/07/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
227 1657010158 Dương Minh Thư 19/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
228 1657010161 Lê Thị Tiệp 13/06/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
229 1657010166 Nguyễn Khánh Vương 27/08/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
230 1657010180 Nguyễn Thị Thủy Tiên 02/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh KHÁ
231 1654030001 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng TB
232 1654030004 Hồ Thị Thu Hiền 17/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng KHÁ
233 1654030005 Huỳnh Xuân Hoan 10/10/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng KHÁ
234 1654030008 Trần Quốc Sơn 15/07/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng TB
235 1654030011 Nguyễn Chí Thiện 09/11/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng TB
236 1654030012 Lê Thị Diễm Thu 08/02/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng KHÁ
237 1654030013 Nguyễn Thị Kiều Trang 26/01/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng KHÁ
238 1654030015 Trần Minh Trí 25/10/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng TB
239 1654030016 Phạm Trần Thu Uyên 01/08/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng KHÁ
240 1551010025 Nguyễn Minh Quang 24/10/1997 Nam Kinh VN TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin KHÁ
241 1651010001 Trần Quốc Anh 09/03/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin KHÁ
242 1651010003 Phương Gia Bảo 06/11/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin KHÁ
243 1651010005 Bùi Văn Dương 01/05/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin KHÁ
244 1651010006 Nguyễn Xuân Hà 17/01/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin KHÁ
245 1651010007 Lê Thị Đông Hà 30/04/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin KHÁ
246 1651010010 Huỳnh Ngọc Huy Hoàng 02/09/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin KHÁ
247 1651010013 Lê Văn Khải 11/12/1997 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin TB
248 1651010014 Nguyễn Anh Hoàng Linh 12/04/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin KHÁ
249 1651010025 Nguyễn Anh Tài 23/05/1998 Nam Kinh VN TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin KHÁ
250 1651010027 Nguyễn Đại Tài 29/07/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin TB
251 1651010028 Đỗ Xuân Thạnh 09/01/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin TB
252 1651010033 Trương Công Thuận 10/07/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin TB
253 1651010036 Huỳnh Kim Đức Tôn 12/08/1998 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin TB
254 1651010037 Tăng Thị Trơn 20/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin KHÁ
255 1554010048 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh Khá
256 1554020084 Nguyễn Hoàng Nhật Hạ 25/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán Trung bình
257 1554020108 Đặng Thị Thu Thảo 16/10/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán Trung bình
258 1550104001 Đinh Thiên Ái 10/07/1997 Nữ Kinh VN Phú Yên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá
259 1557010151 Nguyễn Thị Thùy Trâm 16/02/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Khá
260 1557010117 Hoàng Quang Bảo An 16/12/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh TB
261 1557010042 Diệp Hải Tiên 07/05/1997 Nữ Kinh VN Ninh Thuận Ngôn ngữ Anh Khá
262 1557010091 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/02/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung bình
263 1557010065 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/11/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung bình
264 1557010105 Lê Thị Thanh Thanh 25/01/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung bình
265 1354010005 Trần Thị Ngọc Hải 20/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh Trung bình
266 1450103041 Nguyễn Thị Trung Hiếu 04/11/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn Khá
267 1450103076 Nguyễn Thị Thu Vân 12/04/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn Trung bình
268 1451010026 Nguyễn Thiện Phú 14/08/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin Trung bình
269 1054010074 Võ Hùng Thiên 14/12/1991 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh Trung bình
270 1610020001 Lê Thị Diệu Hà 02/12/1998 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán Trung bình
271 1610030001 Nguyễn Trần Việt Thy 11/10/1997 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tiếng Anh Trung bình
272 1610030004 Nguyễn Thị Thanh Vy 19/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tiếng Anh Trung bình
273 1210010003 Trần Thị Diễm 19/09/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh Trung bình
274 1110050592 Lê Thị Kim Hợp 28/02/93 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng Trung bình
lien thong dai hoc tai binh thuan