Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

(Ban hành kèm theo quyết định số 485/QĐ-ĐHPT ngày 28/12/2020 của Chủ tịch HĐTS Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh)

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MỐN ĐTC
ĐỌC NGỮ PHÁP
1 NNA001 Huỳnh Văn Hậu 20/10/1974 Nam Quãng Ngãi 7.1 8.6 15.7
2 NNA002 Võ Thị Kim Liên 24/10/1991 Nữ Bình Thuận 9.8 9.4 19.2
3 NNA003 Nguyễn Hoàng Minh 02/03/1993 Nam Bình Thuận 9.6 9.8 19.4
4 NNA004 Ngô Thuý Nga 15/09/1994 Nữ Bình Thuận 9.5 9.2 18.7
5 NNA005 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 19/11/1985 Nữ Bình Thuận 8.8 8.4 17.2
6 NNA006 Võ Thị An Nhi 01/04/1992 Nữ Bình Thuận 9.1 9.8 18.9
7 NNA007 Đỗ Văn  Phát 20/05/1964 Nam Bình Thuận 6.3 8.8 15.1
8 NNA008 Đỗ Thị Minh Quyền 10/10/1994 Nữ Kiên Giang 10.0 9.4 19.4
9 NNA009 Đặng Ngọc Sơn 15/10/1988 Nam Bình Thuận 5.2 8.3 13.5
10 NNA010 Lê Thanh Thoả 10/04/1980 Nam Bình Thuận 8.2 9.6 17.8
11 NNA011 Huỳnh Văn Thương 12/05/1990 Nam Bình Thuận 6.2 9.4 15.6
12 NNA012 Nguyễn Thế  Toàn 09/10/1993 Nam Bình Thuận 8.1 9.4 17.5
13 NNA014 Lương Trình 29/11/1983 Nam Nghệ An 9.5 9.8 19.3
14 NNA015 Phan Lê Văn 21/09/1969 Nam Đồng Nai 6.7 9.0 15.7
15 NNA016 Nguyễn Quốc Thắng 02/09/1982 Nam Bình Thuận 9.0 8.5 17.5
lien thong dai hoc tai binh thuan