ĐĂNG KÝ VĂN BẰNG 2 TRỰC TUYẾN

NHẬN HỒ SƠ TỪ NGÀY 20/08/2018 ĐẾN NGÀY 15/09/2018. THỜI GIAN THI TUYỂN DỰ KIẾN 20-21/09/2018