Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bình Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2020

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2020

- Căn cứ thông báo xét tốt nghiệp ngày 05/12/2019;

- Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 200.

Phòng Quản lý đào tạo công nhận tốt nghiệp đối với các sinh viên có tên sau:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT DT NƠI SINH NGÀNH XẾP LOẠI
1 1454030020 Hồ Anh  03/08/1996 Nam Kinh Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng Trung Bình
2 1354010032 Nguyễn Khánh Vy 12/07/1995 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị kinh doanh Trung Bình
3 1350103028 Võ Thanh Thiết 16/12/1994 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Trung Bình
4 1450103018 Ngô Thị Nhi 10/09/1995 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Trung Bình
5 1457010052 Trịnh Thị Phương Nhi 11/07/1996 Nữ Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
6 1457010054 Hồ Thị Hồng Nhung 21/04/1996 Nữ Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
7 1451010049 Nguyễn Thị Thảo Vy 19/03/1995 Nữ Kinh Bình Thuận Công nghệ thông tin Khá
8 1351010016 Đoàn Thông Tiền 26/09/1995 Nam Kinh Bình Thuận Công nghệ thông tin Trung Bình
9 1554010053 Trương Thị Phương Nhi 11/03/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị kinh doanh Khá
10 1550103054 Ngô Trung Tiến 29/03/1996 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị kinh doanh Trung Bình
11 1554010073 Lê Công Tuyển 29/12/1997 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị kinh doanh Khá
12 1554020029 Nguyễn Huy Hân 08/06/1997 Nam Kinh Bình Thuận Kế toán Trung Bình
13 1554020050 Nguyễn Thanh Quang 15/07/1997 Nam Kinh Bình Thuận Kế toán Trung Bình
14 1554020092 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/07/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Kế toán Trung Bình
15 1554020103 Đồng Thị Kim Sang 20/03/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Kế toán Trung Bình
16 1554020105 Bùi Thị Thanh Tâm 24/05/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Kế toán Trung Bình
17 1554030039 Bá Xuân Phi 01/02/1994 Nam Chăm Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng Trung Bình
18 1551010013 Lê Hải Anh Khoa 23/10/1992 Nam Kinh Ninh Thuận Công nghệ thông tin Khá
19 1557010067 Nguyễn Thị Kim Oanh 17/10/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
20 1557010149 Ngô Thị Bích Vân 20/12/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
21 1557010047 Lê Quốc Bảo 26/03/1997 Nam Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
22 1557010120 Trần Thị Mỹ Diệu 10/01/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Khá
23 1557010014 Lâm Bảo Giang 05/10/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Khá
24 1557010092 Trần Minh Hùng 26/07/1997 Nam Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
25 1557010093 Nguyễn  Hưng 08/12/1997 Nam Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
26 1550104002 Dương Thị Dương Anh 19/10/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá
27 1550104006 Bùi Phương Đông 04/05/1996 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trung Bình
28 1550104010 Nguyễn Văn Giàu 03/02/1996 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá
29 1550104022 Võ Thị Phương Nhi 04/02/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá
30 1550103068 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 01/01/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Khá
31 1550103074 Phan Hồng Thanh Đoan 29/08/1996 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Trung Bình
32 1550103089 Trương Tuấn Kiệt 29/10/1997 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Khá
33 1550103106 Trần Thị Thanh Tâm 15/08/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Trung Bình
34 1550103115 Lê Thị Mỹ Tiên 09/04/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Khá
35 1550103128 Lê Thị Cẩm Vy 17/12/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Trung Bình
36 1550103013 Lê Thị Bích 05/09/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Khá
37 1550103020 Phạm Thị Hợp 17/02/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Khá
38 1550103025 Đào Quốc Khoa 11/06/1997 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Khá
39 1657010006 Hồ Thị Anh Đào 27/07/1976 Nữ Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
40 1657010021 Phạm Hoàng Sơn 13/03/1979 Nam Kinh Bình Thuận Ngôn ngữ Anh Trung Bình
41 1510103001 Huỳnh Sanh Huy 10/08/1997 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Trung Bình
42 1510030002 Mai Hoàng Trọng Tâm 31/05/1997 Nữ Kinh Bình Thuận Tiếng Anh Trung Bình
43 1310103020 Lê Thị Long Nhiên 02/09/1995 Nữ Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Trung Bình
44 1210103055 Trần Đình Duy 15/08/1994 Nam Kinh Bình Thuận Quản trị Khách sạn Trung Bình
45 1110050553 Võ Văn  Thiện 19/11/1991 Nam Kinh Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng Trung Bình
46 1454030009 Nguyễn Thị Minh Huyền 09/07/1995 Nữ Kinh Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng Giỏi

 

 - Lưu: VT Phòng  Trưởng Phòng QLĐT
 - Đăng website Phòng QLĐT (đã ký)
   ThS. Võ Khắc Trường Thi
lienthongdaihoc