Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bình Thuận, ngày 07 tháng 08 năm 2019


LỊCH SINH HOẠT

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM 2019 - 2020

(KHÓA 2016, 2017, 2018)

Ngày Thời gian Địa điểm Khóa Ngành Nội dung thực hiện Thành phần tham dự

THỨ 2

(12/8/19)

7h45 -11h00

Phòng số 8

2016-2017-2018  Tài Chính – Ngân hàng + Quản trị kinh doanh

Khởi nghiệp trong sinh viên

-Triển khai đề án 1665:  Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025

Định vị bản thân, tư duy khởi nghiệp

- Đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- TS Trần Anh Dũng

13h45-17h00 2016-2017-2018 Kế toán + Kinh doanh quốc tế

THỨ 5

(15/8/19)

7h45 -11h00 Hội trường 2016 + 2017 + 2018 Quản trị nhà hàng khách sạn + Quản trị DVDL&LH + Công nghệ thông tin

THỨ 6

(16/8/19)

7h45 – 11h Hội trường 2016 + 2017 + 2018 Ngôn ngữ anh + Luật kinh tế

THỨ 4

(14/8/19)

7h45-9h00

Hội trường

 

2016 + 2017 + 2018

 

Quản trị nhà hàng khách sạn

I. Tổng kết năm học 2018-2019

- Gặp gỡ Trưởng, phó khoa trao đổi một số vấn đề liên quan trong năm học qua và năm học mới 2019-2020.

- Tổng kết kết quả lớp học tiên tiến NH2018-2019

- Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019.

II. Triển khai kế hoạch năm học mới 2019-2020

- Triển khai một số vấn đề liên quan đến năm học mới

- Thông báo thời khóa biểu HKI năm học 2019-2020.

- Triển khai mục tiêu, sứ mệnh tầm nhìn Trường ĐHPT.

- Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2019-2020

- Triển khai quy chế đánh giá rèn luyện năm học mới.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy định...

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn lớp nếu có sự thay đổi.

- Giới thiệu cố vấn học tập cho SV biết để trao đổi trong năm học

- Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong SV

- Triển khai quy chế học vụ áp dụng từ học kỳ I năm học 2019-2020 (Phòng QLĐT gửi nội dung triển khai).

- Trưởng, phó khoa

- Trợ lý khoa

- GV cố vấn học tập

- Đại điện phòng Công tác chính trị SV - Quan hệ doanh nghiệp và việc làm SV

- Đại diện phòng Quản lý Đào tạo & CTSV

THỨ 4

(14/8/19)

9h00-11h00 2016 + 2017 + 2018 Quản trị DVDL&LH

THỨ 5

(15/8/19)

7h45-10h00 Phòng số 8

2016 + 2017 + 2018

 

Luật kinh tế

THỨ 5

(15/8/19)

7h45-9h00

Phòng số 103

2016 + 2017 Tài chính - Kế toán - Ngân hàng

Thứ 5

(15/8/19)

9h00 – 11h00 2018 Tài chính - Kế toán - Ngân hàng

THỨ 5

(15/8/19)

9h00-11h00 Phòng 4

2016 + 2017 + 2018

 

Công nghệ thông tin

THỨ 6

(16/8/19)

7h45-10h00 Phòng số 103

2016 + 2017 + 2018

 

Quản trị kinh doanh + Kinh doanh quốc tế

THỨ 7

(17/8/19)

7h45-9h30

Hội trường

 

2016 + 2018 Ngôn ngữ anh
9h30-11h00 2017
lienthongdaihoc