Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bình Thuận, ngày 20 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 VÀ THỜI GIAN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ II và thời gian nghỉ Tết nguyên đán cho sinh viên trường Đại học Phan Thiết như sau:Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ II và thời gian nghỉ Tết nguyên đán cho sinh viên trường Đại học Phan Thiết như sau:

1. Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2020

Từ ngày 13/01/2020 (19 ÂL) đến hết ngày 02/02/2020 (9 ÂL).

2. Kế hoạch học tập học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020

Bắt đầu từ ngày 03/02/2020 đến 05/07/2020. Sinh viên vui lòng xem thời khóa biểu chi tiết được cập nhật tại website http://pdt.upt.edu.vn/thoikhoabieu

Trân trọng thông báo!

 - Lưu: VT Phòng  Trưởng Phòng QLĐT
 - Đăng website Phòng QLĐT (đã ký)
   ThS. Võ Khắc Trường Thi
lienthongdaihoc