Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 08:00-09:30 K10THO1 P.201
2 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 08:00-09:30 K10KSA1 P.203
3 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 08:00-09:30 K10KSA2 P.204
4 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 08:00-09:30 K10KSA3 P.103
5 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14:00-15:30 K10KSA4 P.103
6 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14:00-15:30 K10LHA1 P.103
7 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14:00-15:30 K10TCH1 P.203
8 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14:00-15:30 K10LKT1 P.203
9 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14:00-15:30 K10KTO1 P.301
10 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14:00-15:30 K10KTO2 P.302
11 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 08:00-09:30 K10KDO1 P.103
12 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 08:00-09:30 K10KQT1 P.203
13 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 08:00-09:30 K10NNA1 P.204
14 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 08:00-09:30 K10NNA2 P.206
15 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 08:00-09:30 K10NNA3 P.203
lien thong dai hoc tai binh thuan