Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Pháp luật đại cương 12/06/2020 6 14g00-15g30 K10KSA3 P.04
2 Pháp luật đại cương 12/06/2020 6 14g00-15g30 K10KSA4 P.02
3 Pháp luật đại cương 12/06/2020 6 14g00-15g30 K10LHA1 P.08
4 Luật hôn nhân và gia đình 15/06/2020 2 08g00-09g30 K10LKT1 P.203
5 Luật dân sự 2 11/06/2020 5 14g00-15g30 K10LKT1 P.201
6 Luật môi trường 08/06/2020 2 08g00-09g30 K10LKT1 P.203
7 Luật kinh doanh bất động sản 17/06/2020 4 14g00-15g30 K10LKT1 P.201
8 Kỹ năng mềm 15/06/2020 2 14g00-15g30 DH16TCNH P.04
9 Kỹ năng mềm 15/06/2020 2 14g00-15g30 DH16KD P.04
10 Kỹ năng mềm 15/06/2020 2 14g00-15g30 DH16KT-N1 P.07
11 Kỹ năng mềm 15/06/2020 2 14g00-15g30 DH16KT-N2 P.08
12 Kỹ năng mềm 15/06/2020 2 14g00-15g30 DH16LKT P.201
13 Hình vị học 16/06/2020 3 14g00-15g30 DH17TA1 P.201
14 Hình vị học 16/06/2020 3 14g00-15g30 DH17TA2 P.103
15 Hình vị học 16/06/2020 3 14g00-15g30 DH17TA3 P.103
16 Nghe 1 13/06/2020 7 17g30-18g30 VB219TA2 P.102B
17 Hình vị học 31/05/2020 CN 08g00-09g30 VB218TA1 P.06
lien thong dai hoc tai binh thuan