Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
tuyen sinh van bang 2 tai binh thuan
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Tiếng Anh 1 26/12/2019 5 14g00-15g30 K11THO1 P.201
2 Tiếng Anh 1 26/12/2019 5 14g00-15g30 K11TCH1 P.204
3 Tiếng Anh 1 26/12/2019 5 14g00-15g30 K11LKT1 P.203
4 Tiếng Anh 1 26/12/2019 5 14g00-15g30 K11KQT1 P.203
5 Tiếng Anh 1 26/12/2019 5 14g00-15g30 K11LHA1 P.103
6 Tiếng Anh 1 27/12/2019 6 14g00-15g30 K11KTO1 P.203
7 Tiếng Anh 1 27/12/2019 6 14g00-15g30 K11KTO2 P.201
8 Tiếng Anh 1 27/12/2019 6 14g00-15g30 K11KSA1 P.204
9 Tiếng Anh 1 27/12/2019 6 14g00-15g30 K11KSA2 P.206
10 Tiếng Anh 1 27/12/2019 6 08g00-09g30 K11KSA3 P.203
11 Tiếng Anh 1 27/12/2019 6 08g00-09g30 K11KSA4 P.201
12 Tiếng Anh 1 27/12/2019 6 08g00-09g30 K11KDO1 P.204
13 Tiếng Anh 1 27/12/2019 6 08g00-09g30 K11KDO2 P.206
14 Nguyên lý kế toán 30/12/2019 2 08g00-09g30 K11TCH1 P.201
15 Nguyên lý kế toán 30/12/2019 2 08g00-09g30 K11KTO1 P.103
16 Nguyên lý kế toán 30/12/2019 2 08g00-09g30 K11KTO2 P.203
17 Thuế 03/01/2020 6 14g00-15g30 K11KTO1 P.203
18 Thuế 03/01/2020 6 14g00-15g30 K11KTO2 P.206
19 Kinh doanh quốc tế 31/12/2019 3 08g00-09g30 K10KQT1 P.103
20 Kinh doanh quốc tế 31/12/2019 3 08g00-09g30 K11KQT1 P.103
21 Logic học đại cương 30/12/2019 2 14g00-15g30 K11LKT1 P.206
22 Marketing căn bản 08/01/2020 4 08g00-09g30 K11KDO1 P.103
23 Marketing căn bản 08/01/2020 4 08g00-09g30 K11KDO2 P.203
24 Marketing căn bản 08/01/2020 4 08g00-09g30 K11TCH1 P.201
25 Marketing căn bản 08/01/2020 4 14g00-15g30 K11KTO1 P.203
26 Marketing căn bản 08/01/2020 4 14g00-15g30 K11KTO2 P.103
27 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 03/01/2020 6 08g00-09g30 K11KDO1 P.203
28 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 03/01/2020 6 08g00-09g30 K11KDO2 P.206
29 Tin học căn bản 10/01/2020 6 08g00-09g30 K11LHA1 P.101
30 Tin học căn bản 10/01/2020 6 08g00-09g30 K11KSA3 P.104
31 Tin học căn bản 10/01/2020 6 14g00-15g30 K11KSA4 P.101
32 Tin học căn bản 10/01/2020 6 14g00-15g30 K11KDO1 P.104
33 Tin học căn bản 11/01/2020 7 08g00-09g30 K11KDO2 P.101
34 Tin học căn bản 11/01/2020 7 08g00-09g30 K11KQT1 P.104
35 Tin học căn bản 11/01/2020 7 14g00-15g30 K11KSA1 P.101
36 Tin học căn bản 11/01/2020 7 14g00-15g30 K11KSA2 P.104
37 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 28/12/2019 7 08g00-09g30 DH17LH P.201
38 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1 28/12/2019 7 08g00-09g30 K10LHA1 P.204
39 Anh văn chuyên ngành Kế toán 04/01/2020 7 08g00-09g30 DH17KT1 P.201
40 Anh văn chuyên ngành Kế toán 04/01/2020 7 08g00-09g30 DH17KT2 P.204
41 Mô hình tài chính 02/01/2020 5 08g00-09g30 DH16TCNH P.102A
42 Văn hóa ẩm thực 07/01/2020 3 08g00-09g30 K11KSA1 P.103
43 Văn hóa ẩm thực 07/01/2020 3 08g00-09g30 K11KSA2 P.203
44 Văn hóa ẩm thực 07/01/2020 3 08g00-09g30 K11KSA3 P.201
45 Văn hóa ẩm thực 07/01/2020 3 14g00-15g30 K11KSA4 P.203
46 Văn hóa ẩm thực 07/01/2020 3 14g00-15g30 K11LHA1 P.103
47 Tổng quan du lịch 02/01/2020 5 08g00-09g30 K11KSA1 P.103
48 Tổng quan du lịch 02/01/2020 5 08g00-09g30 K11KSA2 P.203
49 Tổng quan du lịch 02/01/2020 5 08g00-09g30 K11KSA3 P.206
50 Tổng quan du lịch 02/01/2020 5 14g00-15g30 K11KSA4 P.103
51 Tổng quan du lịch 02/01/2020 5 14g00-15g30 K11LHA1 P.203
52 Giải tích 04/01/2020 7 14g00-15g30 K10THO1 P.201
53 Toán rời rạc 04/01/2020 7 14g00-15g30 K11THO1 P.204
54 Tiếng Nga 3 02/01/2020 5 14g00-15g30 DH17TA1 P.201
55 Tiếng Nga 3 02/01/2020 5 14g00-15g30 DH17TA2 P.204
56 Tiếng Nga 3 02/01/2020 5 14g00-15g30 DH17TA3 P.206
57 Quản trị học 06/01/2020 2 08g00-09g30 K11TCH1 P.103
58 Quản trị học 06/01/2020 2 08g00-09g30 K11KDO1 P.203
59 Quản trị học 06/01/2020 2 08g00-09g30 K11KDO2 P.201
60 Quản trị học 06/01/2020 2 08g00-09g30 K11KQT1 P.103
61 Kỹ thuật lập trình 09/01/2020 5 08g00-09g30 K11THO1 P.104
lien thong dai hoc tai binh thuan