Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Viết 2 20/06/2020 7 08:00-09:30 VB218TA1 P.06
2 Ngữ pháp 1 27/06/2020 7 14:00-15:30 VB219TA1 P.202A
3 Ngữ pháp 1 27/06/2020 7 14:00-15:30 VB219TA1 P.202A
4 Đọc 2 20/06/2020 7 14:00-15:30 VB218TA1 P.06
5 Phân tích hoạt động kinh doanh 07/07/2020 3 14:00-15:30 K10KTO1 P.103
6 Phân tích hoạt động kinh doanh 07/07/2020 3 14:00-15:30 K10KTO2 P.201
lien thong dai hoc tai binh thuan