Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
tuyen sinh van bang 2 tai binh thuan
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Kế toán du lịch 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.103
2 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH15KD P.103
3 Kiểm toán 1 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.103
4 Lập và thẩm định dự án đầu tư 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16KD P.103
5 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16KS P.103
6 Tiếng Anh quản trị văn phòng 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16TA1+2
CD16TA
P.103
7 Ngân hàng TW 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
8 Thuế ứng dụng 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH17KT1 P.104
99 Thuế ứng dụng 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH17KT2 P.104
9 Luật thương mại 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH17LKT P.103
10 Toán tài chính 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH17TCNH P.103
11 Toán tài chính 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH17KT1+2 P.103
12 An ninh khách sạn 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.103
13 Luật tài chính 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16LKT P.103
14 Nghe 2 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.202A
15 Luật tố tụng dân sự 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH17LKT P.103
16 Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH16LKT P.103
17 Quản trị bán hàng 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH16KD P.103
18 Quản trị Marketing 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15KD P.103
19 Kế toán quản trị 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.103
20 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH16TCNH P.103
21 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH16KT
CD16KT
P.103
22 Quản trị ngân hàng  23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
23 Luật lao động 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH16LKT P.103
24 Quản trị rủi ro tài chính 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH15TCNH P.103
25 Tâm lý học 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH17LKT P.103
26 Quản trị dự án CNTT 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15TH P.203
27 Tuyến điểm du lịch Việt Nam  23/01/2019 4 08h00-09h30 DH17LH P.203
28 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH16LH P.203
29 Pháp luật về hợp đồng 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH17LKT P.103
30 Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH16LKT P.103
31 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17KT1 P.101
32 Phân tích tài chính 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH16TCNH P.302
33 Quản trị dịch vụ 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH15KD P.302
34 Toán cao cấp A2 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17TH P.303
35 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH17TCNH P.203
36 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH17KT1+2 P.203
37 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH17KD P.203
38 Lý thuyết xác suất và thống kê 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16TH P.203
39 Kế toán tài chính 3 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.203
40 Quản trị lễ tân 1 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH17KS1+2 P.203
41 Quản trị khách sạn 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16KS P.203
42 Quản trị chất lượng 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16KD P.203
43 Tài chính quốc tế 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
44 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17KT2 P.101
45 Kế toán ngân hàng thương mại 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH15KT1+2 P.302
46 Kế toán Mỹ 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.302
47 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 2 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16KS P.302
48 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16LH P.302
49 Ngữ nghĩa học 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.302
50 Tài chính tiền tệ 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17TCNH P.302
51 Tài chính tiền tệ 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17LKT P.302
52 Tài chính tiền tệ 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17KT1+2 P.302
53 Đọc 1 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH17TA1+2+3 P.204
54 Viết 1 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.303
55 Tiếng Nga 3 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16TA1+2 P.303
56 Tâm lý khách du lịch 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17KS1+2 P.302
57 Tâm lý khách du lịch 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17LH P.302
58 Ngữ pháp 3 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17TA1+2+3 P.302
59 Phát triển du lịch bền vững 24/01/2019 5 14h00-15h30 K10KSA1+2+3+4 P.303
60 Phát triển du lịch bền vững 24/01/2019 5 14h00-15h30 K10LHA P.303
61 Văn hóa ẩm thực 25/01/2019 6 14h00-15h30 K10KSA1+2+3+4 P.103
62 Văn hóa ẩm thực 25/01/2019 6 14h00-15h30 K10LHA P.103
63 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17TH P.303
64 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH16TH P.303
65 Lập trình hướng đối tượng 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH17TH P.103
66 Văn học Anh 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.103
67 Kế toán mô phỏng 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.104
68 Kế toán mô phỏng 21/01/2019 2 14h00-15h30 CD16KT P.104
69 Lập kế hoạch kinh doanh 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH15KD P.103
70 Hệ thống thông tin quản lý 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH15KD P.103
71 Tiếng Anh du lịch 1 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH16TA1+2 P.103
72 Tiếng Anh du lịch 1 25/01/2019 6 08h00-09h30 CD16TA P.103
73 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17TCNH P.103
74 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17KD P.103
75 Quản trị chiến lược 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH16KD P.103
76 Toán rời rạc 26/01/2019 7 08h00-09h30 K10THO P.204
77 Thuế 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH17TCNH P.103
78 Thuế 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH17KD P.103
79 Kế toán tài chính 1 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH17KT1+2 P.103
80 Toán cao cấp C 25/01/2019 6 14h00-15h30 Khóa 2018 P.103
81 Kinh tế vi mô 26/01/2019 7 08h00-09h30 Khóa 2018 P.204
82 Ngữ pháp 1 23/01/2019 4 08h00-09h30 K10NNA1+2+3 P.203
83 Pháp luật về doanh nghiệp 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17LKT P.303
84 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 24/01/2019 5 08h00-09h30 K10LKT P.303
85 Nghe 4 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH16TA1+2 P.102A
86 Nghe 4 25/01/2019 6 14h00-15h30 CD16TA P.102A
87 Đường lối CM của Đảng CSVN 26/01/2019 7 14h00-15h30 Khóa 2016 P.203
88 Quản trị học 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH17KS1+2 P.203
90 Quản trị học 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH17LH P.203
91 Quản trị học 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH17TCNH P.203
92 Quản trị học 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH17KD P.203
93 Tiếng Nga 1 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.103
94 Tiếng Nga 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.203
95 Tiếng Nga 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15LH P.203
96 Kiến trúc  máy tính 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH17TH P.104
97 Mạng máy tính 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17TH P.101
98 Lập trình Windows 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH16TH P.101
100 Kinh tế học 24/01/2019 5 14h00-15h30 K10LKT P.303
101 Tin học căn bản 25/01/2019 6 08h00-09h30 Khóa 2018 P.101
102 Thanh toán quốc tế 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16TCNH P.204
103 Phân tích và thẩm định tín dụng 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH15TCNH P.204
104 Quản trị sản xuất 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH15KD P.203
105 Thị trường tài chính 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16TCNH P.103
106 Mô hình tài chính 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH15TCNH P.104
107 Luật tố tụng hình sự 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16LKT P.303
108 Quản trị chất lượng dịch vụ 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.103
109 Quản trị chất lượng dịch vụ 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH15LH P.103
110 Quản trị nhân sự du lịch 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.204
111 Quản trị nhân sự du lịch 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH15LH P.204
112 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.204
113 Tiếng Anh tăng cường  23/01/2019 4 14h00-15h30 K10NNA1+2+3 P.204
114 Quản trị tài chính 2 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16TCNH P.303
115 Thiết kế và điều hành tour 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16LH P.204
116 Marketing căn bản 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH17TCNH P.204
117 Marketing căn bản 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH17KD P.204
118 Tiếng Anh thương mại nâng cao 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.204
lien thong dai hoc tai binh thuan