• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KỸ NĂNG MỀM

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG CBCT
1 Kỹ năng mềm 21/05/2016 7 14h00-15h30 DH12KS 30 P.08 Khoa TCNH+QTKD
2 Kỹ năng mềm 21/05/2016 7 14h00-15h30 CD13KS1 22 P.08 Khoa TCNH+QTKD
3 Kỹ năng mềm 21/05/2016 7 14h00-15h30 CD13KS2 32 P.06 Khoa NN+KT


 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"