• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

(LỚP LIÊN THÔNG VÀ VB2)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Luyện âm (Pronunciation Drill) 21/08/2016 CN 8h00 VB216TA 27 P.07
2 Ngữ pháp 1 (Grammar 1) 20/08/2016 7 9h00-10h30 VB216TA 27 P.07
3 Nghe 1 (Listening 1) 20/08/2016 7 8h00-9h00 VB216TA 27 P.07
4 Nói 1 (Speaking 1) 20/08/2016 7 14h00 VB216TA 27 P.07
1 Kinh tế vĩ mô 15/08/2016 2 18h00-19h30 LT16KT 23 P.05
2 Tiếng Anh 3 17/08/2016 4 18h00-19h30 LT16KT 23 P.05
3 Kế toán tài chính 3 19/08/2016 6 18h00-19h30 LT16KT 23 P.05

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"