• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 22 tháng 11 năm 2016


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 (LẦN 1)

ĐỢT 2

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Quản trị sản xuất 9/12/2016 6 8h00-9h30 CD14KD 2 P.05
2 Quản trị sản xuất 9/12/2016 6 8h00-9h30 DH13KD 32 P.05
3 Lập trình Windows Báo cáo     DH14TH 36  
4 Lập trình Windows Báo cáo     CD14TH 5  
5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7/12/2016 4 8h00-9h30 DH15TH 38 PM2
6 Quản trị Marketing 12/12/2016 2 14h00-15h30 CD14KD 2 P.05
7 Quản trị Marketing 12/12/2016 2 14h00-15h30 DH13KD 32 P.05
8 Marketing căn bản 14/12/2016 4 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.08
9 Marketing căn bản 14/12/2016 4 8h00-9h30 DH15KD 52 P.11
10 Marketing căn bản 14/12/2016 4 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.08
11 Marketing căn bản 14/12/2016 4 14h00-15h30 DH15KS2 54 P.11
12 Marketing căn bản 14/12/2016 4 14h00-15h30 DH15LH 33 P.08
13 Marketing căn bản 14/12/2016 4 14h00-15h30 CD15KS 1 P.11
14 Quản trị chiến lược 7/12/2016 4 8h00-9h30 DH14KD 33 P.02
15 Quản trị chiến lược 7/12/2016 4 8h00-9h30 CD14KD 2 P.02
16 Quản trị nguồn nhân lực 20/12/2016 3 8h00-9h30 DH14KD 33 P.10
17 Quản trị nguồn nhân lực 20/12/2016 3 8h00-9h30 CD14KD 2 P.10
18 Hệ điều hành Unix 8/12/2016 5 14h00-15h30 DH13TH 13 PM2
19 Mạng máy tính 13/12/2016 3 8h00-9h30 DH15TH 38 PM2
20 Quản trị bán hàng 22/12/2016 5 8h00-9h30 DH14KD 33 P.08
21 Quản trị bán hàng 22/12/2016 5 8h00-9h30 CD14KD 2 P.08
22 Quản trị học 19/12/2016 2 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.08
23 Quản trị học 19/12/2016 2 8h00-9h30 DH15KS2 54 P.11
24 Quản trị học 19/12/2016 2 8h00-9h30 CD15KS 1 P.11
25 Quản trị học 19/12/2016 2 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.05
26 Quản trị học 19/12/2016 2 14h00-15h30 DH15KD 52 P.08
27 Quản trị học 19/12/2016 2 14h00-15h30 DH15LH 33 P.10
28 Anh văn chuyên ngành Kế toán 9/12/2016 6 8h00-9h30 DH14KT1 33 P.10
29 Anh văn chuyên ngành Kế toán 9/12/2016 6 8h00-9h30 DH14KT2 29 P.04
30 Anh văn chuyên ngành Kế toán 9/12/2016 6 8h00-9h30 CD14KT 4 P.04
31 Ngữ pháp 3 12/12/2016 2 8h00-9h30 DH15TA2 46 P.10
32 Ngữ pháp 3 12/12/2016 2 8h00-9h30 DH15TA3 46 P.07
33 Ngữ pháp 3 12/12/2016 2 8h00-9h30 CD15TA 1 P.07
34 Ngữ pháp 3 12/12/2016 2 8h00-9h30 DH15TA1 47 P.08
35 Tiếng Nga 3 13/12/2016 3 14h00-15h30 DH14TA1 31 P.05
36 Tiếng Nga 3 13/12/2016 3 14h00-15h30 DH14TA2 29 P.04
37 Tiếng Nga 3 13/12/2016 3 14h00-15h30 DH14TA3 24 P.04
38 Tiếng Nga 8/12/2016 5 8h00-9h30 DH13KS1 25 P.08
39 Tiếng Nga 8/12/2016 5 8h00-9h30 DH13KS2 29 P.08
40 Tiếng Nga 8/12/2016 5 8h00-9h30 DH13LH 8 P.08
41 Tiếng Nga 1 16/12/2016 6 8h00-9h30 DH15TA1 47 P.04
42 Tiếng Nga 1 16/12/2016 6 8h00-9h30 DH15TA2 46 P.10
43 Tiếng Nga 1 16/12/2016 6 8h00-9h30 DH15TA3 46 P.08
44 Tiếng Nga 1 16/12/2016 6 8h00-9h30 CD15TA 1 P.08
45 Kế toán ngân hàng thương mại 6/12/2016 3 8h00-9h30 DH13KT 56 P.08
46 Kiểm toán phần 2 16/12/2016 6 14h00-15h30 DH13KT 56 P.04
47 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 8/12/2016 5 8h00-9h30 DH14LH 21 P.03
48 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 8/12/2016 5 8h00-9h30 CD14LH 1 P.03
49 Kế toán hành chính sự nghiệp 12/12/2016 2 14h00-15h30 DH13KT 56 P.08
50 Kế toán tài chính DN 1 26/12/2016 2 8h00-9h30 DH15KT1 48 P.08
51 Kế toán tài chính DN 1 26/12/2016 2 8h00-9h30 DH15KT2 40 P.10
52 Tin học kế toán 1 (kế toán Excel) 22/12/2016 5 14h00-15h15 DH15KT1 48 PM2
53 Tin học kế toán 1 (kế toán Excel) 22/12/2016 5 15h30-16h45 DH15KT2 40 PM2
54 Kế toán quản trị 13/12/2016 3 8h00-9h30 DH14KT1 33 P.02
55 Kế toán quản trị 13/12/2016 3 8h00-9h30 DH14KT2 29 P.08
56 Kế toán quản trị 13/12/2016 3 8h00-9h30 CD14KT 4 P.08
57 Quản trị khách sạn 7/12/2016 4 14h00-15h30 DH14KS1 32 P.02
58 Quản trị khách sạn 7/12/2016 4 14h00-15h30 DH14KS2 32 P.10
59 Quản trị khách sạn 7/12/2016 4 14h00-15h30 DH14KS3 29 P.05
60 Quản trị khách sạn 7/12/2016 4 14h00-15h30 CD14KS 5 P.05
61 Quản trị khách sạn 7/12/2016 4 14h00-15h30 DH13KS1 25 P.08
62 Quản trị khách sạn 7/12/2016 4 14h00-15h30 DH13KS2 29 P.08
63 Thiết kế và điều hành tour 20/12/2016 3 8h00-9h30 DH13LH 8 P.02
64 Thiết kế và điều hành tour 20/12/2016 3 8h00-9h30 DH14LH 21 P.02
65 Thiết kế và điều hành tour 20/12/2016 3 8h00-9h30 CD14LH 1 P.02
66 Lập trình trên thiết bị di động 13/12/2016 3 8h00-9h30 DH13TH 13 PM2
67 Lập trình mạng nâng cao 15/12/2016 5 14h00-15h30 DH13TH 13 PM2
68 Tiếng Anh quản trị văn phòng 20/12/2016 3 14h00-15h30 DH14TA1 31 P.02
69 Tiếng Anh quản trị văn phòng 20/12/2016 3 14h00-15h30 DH14TA2 29 P.04
70 Tiếng Anh quản trị văn phòng 20/12/2016 3 14h00-15h30 DH14TA3 24 P.04
71 Tiếng Anh quản trị văn phòng 20/12/2016 3 14h00-15h30 CD14TA 6 P.02
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"