• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 23 tháng 11 năm 2016


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

CÁC LỚP LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Ngôn ngữ học 4/12/2016 CN 8h00-9h30 V216TA1 27 P.09
2 Kế toán mô phỏng chuyên ngành KT 1 5/12/2016 2 18h00-19h30 LT15KT 23 PM2
3 Quản trị chuỗi cung ứng 9/12/2016 6 18h00-19h30 LT15KD 14 P.04
4 Kế toán chi phí giá thành 10/12/2016 7 18h00-19h30 LT16KT1 21 P.05
5 Thanh toán quốc tế 9/12/2016 6 18h00-19h30 LT15TCNH 27 P.04
6 Phân tích hoạt động kinh doanh 10/12/2016 6 18h00-19h30 LT16KT1 21 P.04
7 Kế toán Mỹ 10/12/2016 7 18h00-19h30 LT15KT 23 P.05
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"