• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2016


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

CÁC LỚP LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2

(ĐỢT 2)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Nghe 2 14/01/2017 7 8h00-9h00 VB216TA1 27 P.05
2 Nghe 2 14/01/2017 7 8h00-9h00 VB216TA2 13 P.05
3 Ngữ pháp 2 14/01/2017 7 14h00-15h30 VB216TA1 27 P.05
4 Đọc 1 14/01/2017 7 9h30-11h00 VB216TA1 27 P.05
5 Ngữ pháp 2 14/01/2017 7 14h00-15h30 VB216TA2 13 P.05
6 Đọc 1 14/01/2017 7 9h30-11h00 VB216TA2 13 P.05
7 Hệ thống thông tin kế toán 11/01/2017 4 18h00-19h30 LT16KT1 21 P.05
8 Hệ thống thông tin kế toán 11/01/2017 4 18h00-19h30 LT16KT2 10 P.05
9 Thuế 11/01/2017 4 18h00-19h30 LT16KD 12 P.05
10 Kế toán chi phí giá thành 13/01/2017 6 18h00-19h30 LT16KT2 10 P.05
11 Kế toán mô phỏng chuyên ngành KT 2 30/12/2016 6 18h00-19h30 LT15KT 23 PM2
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"