• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2016


LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 (LẦN 1)

ĐỢT 3

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Lập và thẩm định dự án đầu tư 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH14KD 33 P.08
2 Lập và thẩm định dự án đầu tư 12/01/2017 5 8h00-9h30 CD14KD 2 P.08
3 Nghe 4 4/01/2017 4 14h00-15h30 DH14TA1 31 P.10
4 Nghe 4 4/01/2017 4 14h00-15h30 DH14TA2 29 P.08
5 Nghe 4 4/01/2017 4 14h00-15h30 DH14TA3 24 P.08
6 Nghe 4 4/01/2017 4 14h00-15h30 CD14TA 6 P.10
7 Tiếng Anh 3 29/12/2016 5 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.11
8 Tiếng Anh 3 30/12/2016 6 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.04
9 Tiếng Anh 3 30/12/2016 6 8h00-9h30 DH15TH 38 P.10
10 Tiếng Anh 3 30/12/2016 6 14h00-15h30 DH15KD 52 P.08
11 Tiếng Anh 3 29/12/2016 5 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.08
12 Tiếng Anh 3 30/12/2016 6 8h00-9h30 DH15KS2 54 P.08
13 Tiếng Anh 3 30/12/2016 6 8h00-9h30 CD15KS 1 P.08
14 Tiếng Anh 3 30/12/2016 6 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.04
15 Tiếng Anh 3 30/12/2016 6 14h00-15h30 DH15LH 33 P.04
16 Kế toán mô phỏng 3/01/2017 3 8h00-9h30 CD14KT 4 PM2
17 Kế toán mô phỏng 3/01/2017 3 8h00-9h30 DH13KT-N1 30 PM1
18 Kế toán mô phỏng 3/01/2017 3 8h00-9h30 DH13KT-N2 26 PM2
19 Thương mại điện tử 4/01/2017 4 8h00-9h30 CD14KD 2 P.04
20 Thương mại điện tử 4/01/2017 4 8h00-9h30 DH13KD 32 P.04
21 Tiếng Anh cao cấp 27/12/2016 3 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.08
22 Tiếng Anh cao cấp 27/12/2016 3 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.08
23 Phân tích, thiết kế hệ thống 4/01/2017 4 14h00-15h30 DH14TH 36 P.05
24 Phân tích, thiết kế hệ thống 4/01/2017 4 14h00-15h30 CD14TH 5 P.05
25 Tiếng Anh thương mại 1 5/01/2017 5 14h00-15h30 DH14TA1 31 P.11
26 Tiếng Anh thương mại 1 5/01/2017 5 14h00-15h30 DH14TA2 29 P.08
27 Tiếng Anh thương mại 1 5/01/2017 5 14h00-15h30 DH14TA3 24 P.08
28 Tiếng Anh thương mại 1 5/01/2017 5 14h00-15h30 CD14TA 6 P.11
29 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 4/01/2017 4 8h00-9h30 DH15TCNH 21 P.04
30 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 4/01/2017 4 8h00-9h30 DH15KD 52 P.08
31 Kế toán tài chính DN 3 10/01/2017 3 8h00-9h30 DH14KT1 33 P.02
32 Kế toán tài chính DN 3 10/01/2017 3 8h00-9h30 DH14KT2 29 P.10
33 Kế toán tài chính DN 3 10/01/2017 3 8h00-9h30 CD14KT 4 P.10
34 Thiết kế Web 13/01/2017 6 8h00-9h30 DH14TH 36 PM2
35 Thiết kế Web 13/01/2017 6 8h00-9h30 CD14TH 5 PM2
36 Lập trình Web 13/01/2017 6 14h00-15h30 DH15TH 38 PM2
37 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 10/01/2017 3 14h00-15h30 DH14KS1 32 P.10
38 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 10/01/2017 3 14h00-15h30 DH14KS2 32 P.08
39 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 10/01/2017 3 14h00-15h30 DH14KS3 29 P.08
40 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 10/01/2017 3 14h00-15h30 DH13KS1 25 P.04
41 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 10/01/2017 3 14h00-15h30 DH13KS2 29 P.04
42 Quản trị chất lượng dịch vụ 6/01/2017 6 8h00-9h30 DH13KS1 25 P.04
43 Quản trị chất lượng dịch vụ 6/01/2017 6 8h00-9h30 DH13KS2 29 P.04
44 Quản trị chất lượng dịch vụ 6/01/2017 6 8h00-9h30 DH13LH 8 P.04
45 Thuế ứng dụng 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH15KT1 48 PM2
46 Thuế ứng dụng 11/01/2017 4 14h00-15h30 DH15KT2 40 PM2
47 Quản trị tài chính DN 2 3/01/2017 3 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.08
48 Quản trị chất lượng 3/01/2017 3 8h00-9h30 DH14KD 33 P.08

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"