• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2016


LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 (LẦN 1)

CÁC LỚP LT & VB2 (ĐỢT 3)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Kinh tế vĩ mô 9/02/2017 5 18g00-19g30 LT16KT2 10 P.02
2 Tiếng Anh 3 7/02/2017 3 18g00-19g30 LT16KT2 10 P.02
3 Tiếng Anh 3 7/02/2017 3 18g00-19g30 LT16KD 12 P.02
4 Kế toán tài chính 3 11/02/2017 7 18g00-19g30 LT16KT2 10 P.02
5 Kinh tế vĩ mô 9/02/2017 5 18g00-19g30 LT16KD 12 P.02
6 Nghiên cứu Marketing 11/02/2017 7 18g00-19g30 LT16KD 12 P.02
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"