• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2016


LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 (LẦN 1)

MÔN KỸ NĂNG MỀM

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13TH 13 P.07
2 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13KD 32 P.07
3 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13KT 56 P.04
4 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13KS1 25 P.08
5 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13KS2 29 P.08
6 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13LH 8 P.08
7 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13TA1 29 P.11
8 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13TA2 27 P.11
9 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 CD14TH 3 P.07
10 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 CD14KD 2 P.07
11 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 CD14KT 3 P.04
12 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 CD14KS 3 P.08
13 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 CD14LH 1 P.08
14 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 CD14TA 6 P.11
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"