• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 16 tháng 03 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (ĐỢT 1)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Marketing du lịch 29/3/2017 4 14h00-15h30 DH14KS1 32 P.02
2 Marketing du lịch 29/3/2017 4 14h00-15h30 DH14KS2 32 P.07
3 Marketing du lịch 29/3/2017 4 14h00-15h30 DH14KS3 29 P.10
4 Marketing du lịch 29/3/2017 4 14h00-15h30 DH14LH 21 P.10
5 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/4/2017 3 14h00-15h30 DH15TCNH 18 P.08
6 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/4/2017 3 14h00-15h30 DH15KD 51 P.10
7 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/4/2017 3 14h00-15h30 DH15KT1 47 P.07
8 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/4/2017 3 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.08
9 Văn hóa ẩm thực 22/3/2017 4 14h00-15h30 DH15KS1 48 P.08
10 Văn hóa ẩm thực 22/3/2017 4 14h00-15h30 DH15KS2 47 P.07
11 Văn hóa ẩm thực 22/3/2017 4 14h00-15h30 DH15LH 30 P.02
12 Văn hóa ẩm thực 22/3/2017 4 14h00-15h30 CD15KS 1 P.02
13 Thanh toán quốc tế 28/3/2017 3 14h00-15h30 DH14LH 21 P.07
14 Hệ thống thông tin kế toán 12/4/2017 4 08h00-09h30 DH14KT1 33 P.08
15 Hệ thống thông tin kế toán 12/4/2017 4 08h00-09h30 DH14KT2 29 P.08
16 Lập và thẩm định dự án đầu tư 14/4/2017 6 08h00-09h30 DH14TCNH 17 P.07
17 Công nghệ mã nguồn mở 19/4/2017 4 08h00-09h30 DH14TH 32 PM2
18 Khai thác dữ liệu 11/4/2017 3 08h00-09h30 DH14TH 32 P.11
19 Cơ sở dữ liệu 1 14/4/2017 6 14h00-15h30 DH16TH 34 P.7
20 Cơ sở dữ liệu 1 14/4/2017 6 14h00-15h30 CD16TH 1 P.7
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"