• nguyen manh hung
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 16 tháng 03 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (ĐỢT 1)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Marketing du lịch 29/3/2017 4 14h00-15h30 DH14KS1 32 P.02
2 Marketing du lịch 29/3/2017 4 14h00-15h30 DH14KS2 32 P.07
3 Marketing du lịch 29/3/2017 4 14h00-15h30 DH14KS3 29 P.10
4 Marketing du lịch 29/3/2017 4 14h00-15h30 DH14LH 21 P.10
5 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/4/2017 3 14h00-15h30 DH15TCNH 18 P.08
6 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/4/2017 3 14h00-15h30 DH15KD 51 P.10
7 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/4/2017 3 14h00-15h30 DH15KT1 47 P.07
8 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/4/2017 3 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.08
9 Văn hóa ẩm thực 22/3/2017 4 14h00-15h30 DH15KS1 48 P.08
10 Văn hóa ẩm thực 22/3/2017 4 14h00-15h30 DH15KS2 47 P.07
11 Văn hóa ẩm thực 22/3/2017 4 14h00-15h30 DH15LH 30 P.02
12 Văn hóa ẩm thực 22/3/2017 4 14h00-15h30 CD15KS 1 P.02
13 Thanh toán quốc tế 28/3/2017 3 14h00-15h30 DH14LH 21 P.07
14 Hệ thống thông tin kế toán 12/4/2017 4 08h00-09h30 DH14KT1 33 P.08
15 Hệ thống thông tin kế toán 12/4/2017 4 08h00-09h30 DH14KT2 29 P.08
16 Lập và thẩm định dự án đầu tư 14/4/2017 6 08h00-09h30 DH14TCNH 17 P.07
17 Công nghệ mã nguồn mở 19/4/2017 4 08h00-09h30 DH14TH 32 PM2
18 Khai thác dữ liệu 11/4/2017 3 08h00-09h30 DH14TH 32 P.11
19 Cơ sở dữ liệu 1 14/4/2017 6 14h00-15h30 DH16TH 34 P.7
20 Cơ sở dữ liệu 1 14/4/2017 6 14h00-15h30 CD16TH 1 P.7

Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"