• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 23 tháng 05 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (ĐỢT 5)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Cú pháp 26/06/2017 2 08h00-09h30 DH14TA1 P.05
2 Cú pháp 26/06/2017 2 08h00-09h30 DH14TA2 P.04
3 Cú pháp 26/06/2017 2 08h00-09h30 DH14TA3 P.04
4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 26/06/2017 2 14h00-15h30 DH16TA1 P.07
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam 26/06/2017 2 14h00-15h30 DH16TA2 P.04
6 Cơ sở văn hóa Việt Nam 26/06/2017 2 14h00-15h30 DH16TA3 P.08
7 Cơ sở văn hóa Việt Nam 26/06/2017 2 14h00-15h30 CD16TA P.08
8 Tiếng Việt 28/06/2017 4 08h00-09h30 DH16TA1 P.07
9 Tiếng Việt 28/06/2017 4 08h00-09h30 DH16TA2 P.04
10 Tiếng Việt 28/06/2017 4 08h00-09h30 DH16TA3 P.10
11 Tiếng Việt 28/06/2017 4 08h00-09h30 CD16TA P.10
12 Quan hệ kinh tế quốc tế 27/06/2017 3 08h00-09h30 DH14KS1 P.10
13 Quan hệ kinh tế quốc tế 27/06/2017 3 08h00-09h30 DH14KS2 P.05
14 Quan hệ kinh tế quốc tế 27/06/2017 3 08h00-09h30 DH14KS3 P.04
15 Quan hệ kinh tế quốc tế 27/06/2017 3 08h00-09h30 DH14LH P.04
16 Quan hệ kinh tế quốc tế 26/06/2017 2 18h00-19h30 LT16KD P.05
17 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 28/06/2017 4 14h00-15h30 DH15LH P.02
18 Nghe 1 03/07/2017 2 14h00-15h30 DH16TA1 P.05
19 Nghe 1 03/07/2017 2 14h00-15h30 DH16TA2 P.07
20 Nghe 1 03/07/2017 2 14h00-15h30 DH16TA3 P.08
21 Nghe 1 03/07/2017 2 14h00-15h30 CD16TA P.08
22 Phân tích hoạt động kinh doanh 28/6/2017 4 14h00-15h30 DH15KT1 P.04
23 Phân tích hoạt động kinh doanh 28/6/2017 4 14h00-15h30 DH15KT2 P.10
24 Phân tích hoạt động kinh doanh 26/6/2017 2 18h00-19h30 LT16KT2 P.05
25 Phát triển du lịch bền vững 21/6/2017 4 14h00-15h30 DH15KS1 P.04
26 Phát triển du lịch bền vững 21/6/2017 4 14h00-15h30 DH15KS2 P.11
27 Phát triển du lịch bền vững 21/6/2017 4 14h00-15h30 DH15LH P.02
28 Phát triển du lịch bền vững 21/6/2017 4 14h00-15h30 CD15KS P.02
29 Đầu tư tài chính 27/6/2017 3 14h00-15h30 DH14TCNH P.04
30 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 26/6/2017 2 18h00-19h30 LT16KD P.05
31 Kinh doanh nhà hàng 27/6/2017 3 14h00-15h30 DH14KS1 P.07
32 Kinh doanh nhà hàng 27/6/2017 3 14h00-15h30 DH14KS2 P.10
33 Kinh doanh nhà hàng 27/6/2017 3 14h00-15h30 DH14KS3 P.04
34 Viết 2 03/07/2017 2 08h00-09h30 DH15TA1 P.05
35 Viết 2 03/07/2017 2 08h00-09h30 DH15TA2 P.04
36 Viết 2 03/07/2017 2 08h00-09h30 DH15TA3 P.07
37 Viết 2 03/07/2017 2 08h00-09h30 CD15TA P.07
38 Viết 1 (Writing 1) 01/07/2017 7 08h00-09h30 VB216TA1 P.07
39 Đất nước các nước nói Tiếng Anh (Studies of English speaking countries) 01/07/2017 7 09h30-10h30 VB216TA1 P.07
40 Viết 1 (Writing 1) 01/07/2017 7 08h00-09h30 VB216TA2 P.07
41 Đất nước các nước nói Tiếng Anh (Studies of English speaking countries) 01/07/2017 7 09h30-10h30 VB216TA2 P.07
42 Nguyên lý kế toán 05/07/2017 4 08h00-09h30 DH16TCNH P.04
43 Nguyên lý kế toán 05/07/2017 4 08h00-09h30 DH16KD P.04
44 Nguyên lý kế toán 05/07/2017 4 08h00-09h30 DH16KS-N1 P.05
45 Nguyên lý kế toán 05/07/2017 4 08h00-09h30 DH16KS-N2 P.07
46 Nguyên lý kế toán 05/07/2017 4 08h00-09h30 DH16LH P.02
47 Nguyên lý kế toán 05/07/2017 4 08h00-09h30 CD16KD P.04
48 Nguyên lý kế toán 05/07/2017 4 08h00-09h30 CD16KS P.07
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"