• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 20 tháng 09 năm 2017


LỊCH KIỂM TRA

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA TÂN SINH VIÊN KHÓA2017

NĂM HỌC 2017-2018

STT Ngành KHÓA NGÀY GIỜ THI SỐ LƯỢNG PHÒNG
1 Tiếng Anh K2017 23/09/2017 08h00-09h30 118 Hội trường
2 Kế toán K2017 23/09/2017 08h00-09h30 90 P.205
3 Tài chính ngân hàng K2017 23/09/2017 08h00-09h30 15 P.206
4 Luật kinh tế K2017 23/09/2017 08h00-09h30 58 P.206
5 QTDVDL&LH K2017 23/09/2017 14h00-15h30 36 Hội trường
6 Quản trị khách sạn K2017 23/09/2017 14h00-15h30 112
7 CNTT K2017 23/09/2017 08h00-09h30 48 P.103
8 Quản trị kinh doanh K2017 23/09/2017 08h00-09h30 41 P.201

Ghi chú: Sinh viên thi không đạt sẽ thi lần 2 và đóng tiền như thi lại 1 môn học

 PDT

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"