• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT&CTSV ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Phan Thiết, ngày 02 tháng 11 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỢT 1)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Tổ chức sự kiện 15/11/2017 4 08h00-09h30 DH14KS1 P.08
2 Tổ chức sự kiện 15/11/2017 4 08h00-09h30 DH14KS2 P.07
3 Tổ chức sự kiện 15/11/2017 4 08h00-09h30 DH14KS3 P.08
4 Tổ chức sự kiện 15/11/2017 4 08h00-09h30 DH14LH P.07
5 Quản trị chất lượng dịch vụ 13/11/2017 2 08h00-09h30 DH14KS1 P.04
6 Quản trị chất lượng dịch vụ 13/11/2017 2 08h00-09h30 DH14KS2 P.07
7 Quản trị chất lượng dịch vụ 13/11/2017 2 08h00-09h30 DH14KS3 P.04
8 Quản trị chất lượng dịch vụ 13/11/2017 2 08h00-09h30 DH14LH P.07
9 Quan hệ kinh tế quốc tế 13/11/2017 2 14h00-15h30 DH15KD P.08
10 XML và ứng dụng 17/11/2017 6 08h00-09h30 DH14TH PM1
11 Thuế 14/11/2017 3 08h00-09h30 DH16TCNH P.201
12 Thuế 14/11/2017 3 08h00-09h30 DH16KD P.08
13 Ngân hàng trung ương 13/11/2017 2 14h00-15h30 DH14TCNH P.201
14 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 20/11/2017 2 14h00-15h30 DH15LH P.201
15 Quản trị nhân sự du lịch 29/11/2017 4 14h00-15h30 DH14KS1 P.04
16 Quản trị nhân sự du lịch 29/11/2017 4 14h00-15h30 DH14KS2 P.08
17 Quản trị nhân sự du lịch 29/11/2017 4 14h00-15h30 DH14KS3 P.04
18 Quản trị nhân sự du lịch 29/11/2017 4 14h00-15h30 DH14LH P.08
19 Phân tích, thiết kế hệ thống 15/11/2017 4 14h00-15h30 DH15TH P.04
20 Kiến trúc máy tính 13/11/2017 2 14h00-15h30 DH16TH P.02
21 Quản trị dự án CNTT 15/11/2017 4 14h00-15h30 DH14TH P.04
22 Cơ sở dữ liệu 2 20/11/2017 2 14h00-15h30 DH16TH PM3
23 Phân tích tài chính 14/11/2017 3 08h00-09h30 DH15TCNH P.201
24 Nghe 4 14/11/2017 3 14h00-15h30 DH15TA1 P.02
25 Nghe 4 14/11/2017 3 14h00-15h30 DH15TA3 P.08
26 Nghe 4 14/11/2017 3 14h00-15h30 DH15TA2 P.103
28 Nghe 4 14/11/2017 3 14h00-15h30 CD15TA P.103
29 Lập kế hoạch kinh doanh 16/11/2017 5 08h00-09h30 DH14KD P.07
30 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 16/11/2017 5 14h00-15h30 DH15KS1 P.11
31 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 16/11/2017 5 14h00-15h30 DH15KS2 P.07
32 Văn học Anh 16/11/2017 5 08h00-09h30 DH14TA1 P.04
33 Văn học Anh 16/11/2017 5 08h00-09h30 DH14TA2 P.07
34 Văn học Anh 16/11/2017 5 08h00-09h30 DH14TA3 P.04
36 Kế toán Mỹ 21/11/2017 3 08h00-09h30 DH14KT1 P.04
37 Kế toán Mỹ 21/11/2017 3 08h00-09h30 DH14KT2 P.04
38 Quản trị học 21/11/2017 3 14h00-15h30 DH16TCNH P.02
39 Quản trị học 21/11/2017 3 14h00-15h30 DH16KD P.08
40 Quản trị học 21/11/2017 3 14h00-15h30 DH16KS P.04
41 Quản trị học 21/11/2017 3 14h00-15h30 DH16LH P.02
42 Quản trị chất lượng 16/11/2017 5 14h00-15h30 DH15KD P.04
43 Quản trị chiến lược 21/11/2017 3 08h00-09h30 DH15KD P.08
44 Quản trị Marketing 21/11/2017 3 08h00-09h30 DH14KD P.05
45 Quản trị bán hàng 24/11/2017 6 08h00-09h30 DH15KD P.08
46 Marketing căn bản 30/11/2017 5 08h00-09h30 DH16TCNH P.201
47 Marketing căn bản 30/11/2017 5 08h00-09h30 DH16KD P.206
48 Marketing căn bản 30/11/2017 5 08h00-09h30 DH16KS P.04
49 Marketing căn bản 30/11/2017 5 08h00-09h30 DH16LH P.201
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"