• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT&CTSV ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Phan Thiết, ngày 22 tháng 11 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỢT 2)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Lý thuyết xác suất và thống kê 28/11/2017 3 14h00-15h30 DH15TH P.08
2 Lý thuyết xác suất và thống kê 28/11/2017 3 14h00-15h30 DH16TCNH P.08
3 Lý thuyết xác suất và thống kê 28/11/2017 3 08h00-09h30 DH16KD P.04
4 Lý thuyết xác suất và thống kê 28/11/2017 3 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.08
5 Lý thuyết xác suất và thống kê 28/11/2017 3 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.10
6 Lý thuyết xác suất và thống kê 28/11/2017 3 14h00-15h30 DH16KS P.04
7 Lý thuyết xác suất và thống kê 28/11/2017 3 08h00-09h30 DH16LH P.04
8 Lý thuyết xác suất và thống kê 28/11/2017 3 08h00-09h30 CD16KT P.10
9 Quản trị chuỗi cung ứng 05/12/2017 3 14h00-15h30 DH14KD P.04
10 Quản trị chuỗi cung ứng 28/11/2017 3 18h00-19h30 LT16KD P.03
11 Quản trị rủi ro tài chính 01/12/2017 6 08h00-09h30 DH14TCNH P.04
12 Quản trị dịch vụ 01/12/2017 6 08h00-09h30 DH14KD P.04
13 Toán rời rạc 29/11/2017 4 08h00-09h30 DH15TH P.08
14 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong kinh doanh du lịch 04/12/2017 2 08h00-09h30 DH15KS1 P.04
15 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong kinh doanh du lịch 04/12/2017 2 08h00-09h30 DH15KS2 P.08
16 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong kinh doanh du lịch 04/12/2017 2 08h00-09h30 DH15LH P.10
17 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong kinh doanh du lịch 04/12/2017 2 08h00-09h30 CD15KS P.10
18 Tổng quan du lịch 05/12/2017 3 08h00-09h30 DH16KS-N1 P.05
19 Tổng quan du lịch 05/12/2017 3 08h00-09h30 DH16KS-N2 P.10
20 Tổng quan du lịch 05/12/2017 3 08h00-09h30 DH16LH P.10
21 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 29/11/2017 4 18h00-19h30 LT16KD P.03
22 Kế toán hành chính sự nghiệp 30/11/2017 5 14h00-15h30 DH14KT1 P.05
23 Kế toán hành chính sự nghiệp 30/11/2017 5 14h00-15h30 DH14KT2 P.07
24 Kế toán quản trị 01/12/2017 6 14h00-15h30 DH15KT1 P.04
25 Kế toán quản trị 01/12/2017 6 14h00-15h30 DH15KT2 P.05
26 Phân tích và thẩm định tín dụng 04/12/2017 2 08h00-09h30 DH14TCNH P.10
27 Thanh toán quốc tế 30/11/2017 5 14h00-15h30 DH15TCNH P.07
28 Tiếng Anh quản trị văn phòng 06/12/2017 4 08h00-09h30 DH15TA1 P.07
29 Tiếng Anh quản trị văn phòng 06/12/2017 4 08h00-09h30 DH15TA2 P.08
30 Tiếng Anh quản trị văn phòng 06/12/2017 4 08h00-09h30 DH15TA3 P.10
31 Tiếng Anh quản trị văn phòng 06/12/2017 4 08h00-09h30 CD15TA P.10
32 Tiếng Anh thương mại 07/12/2017 5 08h00-09h30 DH15TA1 P.05
33 Tiếng Anh thương mại 07/12/2017 5 08h00-09h30 DH15TA2 P.04
34 Tiếng Anh thương mại 07/12/2017 5 08h00-09h30 DH15TA3 P.07
35 Tiếng Anh thương mại 07/12/2017 5 08h00-09h30 CD15TA P.07
36 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 05/12/2017 3 14h00-15h30 DH14TA1 P.08
37 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 05/12/2017 3 14h00-15h30 DH14TA2 P.04
38 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 05/12/2017 3 14h00-15h30 DH14TA3 P.08
39 Thuế 12/12/2017 3 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.04
Thuế 12/12/2017 3 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.02
38 Thuế 12/12/2017 3 08h00-09h30 CD16KT P.02
39 Anh văn chuyên ngành Kế toán 07/12/2017 5 14h00-15h30 DH15KT1 P.04
40 Anh văn chuyên ngành Kế toán 07/12/2017 5 14h00-15h30 DH15KT2 P.07
41 Tiếng Nga 08/12/2017 6 14h00-15h30 DH14KS1 P.04
42 Tiếng Nga 08/12/2017 6 14h00-15h30 DH14KS2 P.08
43 Tiếng Nga 08/12/2017 6 14h00-15h30 DH14KS3 P.04
44 Tiếng Nga 08/12/2017 6 14h00-15h30 DH14LH P.08
45 Tiếng Nga 3 14/12/2017 5 14h00-15h30 DH15TA1 P.05
46 Tiếng Nga 3 14/12/2017 5 14h00-15h30 DH15TA2 P.04
47 Tiếng Nga 3 14/12/2017 5 14h00-15h30 DH15TA3 P.07
48 Tâm lý khách du lịch 01/12/2017 6 08h00-09h30 DH16KS-N1 P.02
48 Tâm lý khách du lịch 01/12/2017 6 08h00-09h30 DH16KS-N2 P.10
49 Tâm lý khách du lịch 01/12/2017 6 08h00-09h30 DH16LH P.10
50 Kế toán ngân hàng thương mại 12/12/2017 3 14h00-15h30 DH14KT1 P.04
51 Kế toán ngân hàng thương mại 12/12/2017 3 14h00-15h30 DH14KT2 P.04
52 Kiểm toán phần 2 02/12/2017 7 14h00-15h30 DH14KT1 P.04
53 Kiểm toán phần 2 02/12/2017 7 14h00-15h30 DH14KT2 P.04
54 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 29/11/2017 4 08h00-09h30 DH15TCNH P.08
55 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 29/11/2017 4 08h00-09h30 DH15KT1 P.04
56 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 29/11/2017 4 08h00-09h30 DH15KT2 P.10

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"