• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT&CTSV ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Phan Thiết, ngày 28 tháng 11 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HOC 2017 - 2018 

(ĐỢT 3)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Ngữ pháp 2 15/12/2017 6 08h00-09h30 DH16TA2 P.04
2 Ngữ pháp 2 15/12/2017 6 08h00-09h30 DH16TA1 P.02
3 Ngữ pháp 2 15/12/2017 6 08h00-09h30 DH16TA3 P.10
4 Ngữ pháp 2 15/12/2017 6 08h00-09h30 CD16TA P.10
5 Đọc 1 25/12/2017 2 08h00-09h30 DH16TA1 P.02
6 Đọc 1 25/12/2017 2 08h00-09h30 DH16TA2 P.04
7 Viết 1 20/12/2017 4 08h00-09h30 DH16TA2 P.04
8 Viết 1 20/12/2017 4 08h00-09h30 DH16TA1 P.02
9 Viết 1 20/12/2017 4 08h00-09h30 DH16TA3 P.07
10 Viết 1 20/12/2017 4 08h00-09h30 CD16TA P.07
11 Tin học kế toán 1 (Excel) 9/12/2017 7 08h00-09h30 DH16KT-N1 PM3
12 Tin học kế toán 1 (Excel) 9/12/2017 7 09h30-11h00 DH16KT-N2 PM3
13 Tin học kế toán 1 (Excel) 9/12/2017 7 09h30-11h00 CD16KT PM3
14 Kế toán mô phỏng 1 8/12/2017 6 18h00-19h30 LT16KT2 PM2
15 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 9/12/2017 7 14h00-15h30 DH16TCNH P.201
16 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 9/12/2017 7 14h00-15h30 DH16KD P.04
17 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 11/12/2017 2 14h00-15h30 DH15KT1 P.04
18 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 11/12/2017 2 14h00-15h30 DH15KT2 P.05
19 Quản trị khách sạn 11/12/2017 2 08h00-09h30 DH15KS1 P.04
20 Quản trị khách sạn 11/12/2017 2 08h00-09h30 DH15KS2 P.08
21 Quản trị khách sạn 11/12/2017 2 08h00-09h30 CD15KS P.08
22 Thị trường tài chính 9/12/2017 7 14h00-15h30 DH15TCNH P.201
23 Mạng máy tính 15/12/2017 6 14h00-15h30 DH16TH P.02
24 Những vấn đề chung về Luật dân sự 9/12/2017 7 14h00-15h30 DH16LKT P.206
25 Luật hành chính 12/12/2017 3 14h00-15h30 DH16LKT P.05
26 Ngữ âm học 18/12/2017 2 14h00-15h30 DH15TA1 P.05
27 Ngữ âm học 18/12/2017 2 14h00-15h30 DH15TA2 P.04
28 Ngữ âm học 18/12/2017 2 14h00-15h30 DH15TA3 P.02
29 Ngữ âm học 18/12/2017 2 14h00-15h30 CD15TA P.02
30 Tâm lý học 16/12/2017 7 14h00-15h30 DH16LKT P.05
31 Cơ sở dữ liệu 1 12/12/2017 3 14h00-15h30 DH17TH P.08
32 Tiếng Anh 3 13/12/2017 4 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.07
33 Tiếng Anh 3 13/12/2017 4 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.10
34 Tiếng Anh 3 13/12/2017 4 08h00-09h30 DH16KS P.08
35 Tiếng Anh 3 13/12/2017 4 14h00-15h30 DH16TH P.04
36 Tiếng Anh 3 13/12/2017 4 14h00-15h30 DH16TCNH P.08
37 Tiếng Anh 3 13/12/2017 4 14h00-15h30 DH16KD P.08
38 Tiếng Anh 3 13/12/2017 4 14h00-15h30 DH16LH P.04
39 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 11/12/2017 2 08h00-09h30 DH15LH P.02
40 Tiếng Anh thương mại 2 18/12/2017 2 08h00-09h30 DH14TA2 P.08
41 Tiếng Anh thương mại 2 18/12/2017 2 08h00-09h30 DH14TA3-N2 P.08
42 Tiếng Anh thương mại 2 18/12/2017 2 08h00-09h30 DH14TA1 P.10
43 Tiếng Anh thương mại 2 18/12/2017 2 08h00-09h30 DH14TA3-N1 P.10
44 Quản trị kinh doanh lữ hành 14/12/2017 5 08h00-09h30 DH15LH P.05
45 Pháp luật về doanh nghiệp 19/12/2017 3 14h00-15h30 DH16LKT P.04
46 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 16/12/2017 7 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.206
47 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 16/12/2017 7 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.201
48 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 16/12/2017 7 08h00-09h30 CD16KT P.201
49 Kế toán mô phỏng 16/12/2017 7 14h00-15h30 DH14KT1 PM3
50 Kế toán mô phỏng 16/12/2017 7 14h00-15h30 DH14KT2 PM3
51 Quản trị sản xuất 18/12/2017 2 08h00-09h30 DH14KD P.05
52 Nghe 2 22/12/2017 6 08h00-09h30 DH16TA2 P.04
53 Nghe 2 22/12/2017 6 08h00-09h30 DH16TA1 P.02
54 Nghe 2 22/12/2017 6 08h00-09h30 DH16TA3 P.08
55 Nghe 2 22/12/2017 6 08h00-09h30 CD16TA P.08
56 Kiểm toán  phần 1 14/12/2017 5 08h00-09h30 DH15KT1 P.04
57 Kiểm toán  phần 1 14/12/2017 5 08h00-09h30 DH15KT2 P.07
58 Kế toán Mỹ 11/12/2017 2 18h00-19h30 LT16KT1 P.05
59 Kế toán Mỹ 11/12/2017 2 18h00-19h30 LT16KT2 P.05
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"