• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT&CTSV ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Phan Thiết, ngày 13 tháng 12 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HOC 2017 - 2018 

(ĐỢT 4)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Phát triển du lịch bền vững 28/12/2017 5 14h00-15h30 DH17KS1 P.103
2 Phát triển du lịch bền vững 28/12/2017 5 14h00-15h30 DH17KS2 P.204
3 Phát triển du lịch bền vững 28/12/2017 5 14h00-15h30 DH17KS3 P.206
4 Phát triển du lịch bền vững 28/12/2017 5 14h00-15h30 DH17LH P.103
5 Văn hóa ẩm thực 2/1/2018 3 08h00-09h30 DH17KS1 P.103
6 Văn hóa ẩm thực 2/1/2018 3 08h00-09h30 DH17KS2 P.103
7 Văn hóa ẩm thực 2/1/2018 3 08h00-09h30 DH17KS3 P.201
8 Văn hóa ẩm thực 2/1/2018 3 08h00-09h30 DH17LH P.202
9 Pháp luật về hợp đồng 6/1/2018 7 08h00-09h30 DH16LKT P.201
10 Kế toán mô phỏng 2 22/12/2017 6 18h00-19h30 LT16KT1+2 PM3
11 Thiết kế Web 2/1/2018 3 14h00-15h30 DH15TH PM2
12 Lập trình Web 3/1/2018 4 08h00-09h30 DH16TH PM2
13 Lập và thẩm định dự án đầu tư 30/12/2017 7 14h00-15h30 DH15KD P.04
14 Quản trị tài chính DN 2 30/12/2017 7 14h00-15h30 DH15TCNH P.04
15 Quản trị nguồn nhân lực 3/1/2018 4 08h00-09h30 DH15KD P.202
16 Kế toán du lịch 6/1/2018 7 08h00-09h30 DH14KS1 P.103
17 Kế toán du lịch 6/1/2018 7 08h00-09h30 DH14KS2 P.103
18 Kế toán du lịch 6/1/2018 7 08h00-09h30 DH14KS3 P.206
19 Quản trị ngân hàng thương mại 4/1/2018 5 08h00-09h30 DH14TCNH P.201
20 Tiếng Nga 1 4/1/2018 5 08h00-09h30 DH16TA1 P.201
21 Tiếng Nga 1 4/1/2018 5 08h00-09h30 DH16TA2 P.202
22 Tiếng Nga 1 4/1/2018 5 08h00-09h30 DH16TA3 P.203
23 Tiếng Nga 1 4/1/2018 5 08h00-09h30 CD16TA P.203
24 Thuế ứng dụng 12/1/2018 6 08h00-09h30 DH16KT-N1 PM3
25 Thuế ứng dụng 12/1/2018 6 14h00-15h30 DH16KT-N2 PM3
26 Thuế ứng dụng 12/1/2018 6 14h00-15h30 CD16KT PM3
27 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS2 27/12/2017 4 08h00-09h30 DH15KS1 P.103
28 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS2 27/12/2017 4 08h00-09h30 DH15KS2 P.202
29 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS2 27/12/2017 4 08h00-09h30 CD15KS P.202
30 An ninh khách sạn 11/1/2018 5 08h00-09h30 DH14KS1 P.103
31 An ninh khách sạn 11/1/2018 5 08h00-09h30 DH14KS2 P.201
32 An ninh khách sạn 11/1/2018 5 08h00-09h30 DH14KS3 P.103
33 Đọc 1 29/12/2017 6 08h00-09h30 DH16TA3 P.202
34 Đọc 1 29/12/2017 6 08h00-09h30 CD16TA P.202
35 Thiết kế và điều hành tour 27/12/2017 4 08h00-09h30 DH15LH P.201
36 Tin học đại cương 3/1/2018 4 14h00-15h30 DH17TH PM3
37 Tin học căn bản 8/1/2018 2 08h00-09h00 DH17KS1 PM3
38 Tin học căn bản 8/1/2018 2 09h30-10h30 DH17KS2 PM3
39 Tin học căn bản 8/1/2018 2 14h00-15h00 DH17KS3 PM3
40 Tin học căn bản 8/1/2018 2 15h30-16h30 DH17LH PM3
41 Tin học căn bản 9/1/2018 3 08h00-09h00 DH17TA1 PM3
42 Tin học căn bản 9/1/2018 3 09h30-10h30 DH17TA2 PM3
43 Tin học căn bản 9/1/2018 3 14h00-15h00 DH17TA3 PM3
44 Kinh tế vi mô 29/12/2017 6 14h00-15h30 DH17TCNH P.103
45 Kinh tế vi mô 29/12/2017 6 14h00-15h30 DH17KT1 P.202
46 Kinh tế vi mô 29/12/2017 6 14h00-15h30 DH17KT2 P.103
47 Kinh tế vi mô 29/12/2017 6 08h00-09h30 DH17LKT P.103
48 Kinh tế vi mô 29/12/2017 6 08h00-09h30 DH17KD P.203
49 Ngữ pháp 1 4/1/2018 5 14h00-15h30 DH17TA2 P.204
50 Ngữ pháp 1 4/1/2018 5 14h00-15h30 DH17TA3 P.206
51 Ngữ pháp 1 4/1/2018 5 14h00-15h30 DH17TA1 P.205
52 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 6/1/2018 7 08h00-09h30 DH14KD P.206
53 Logic học 2/1/2018 3 14h00-15h30 DH16LKT P.103
54 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 3/1/2018 4 08h00-09h30 DH17LKT P.103
55 Toán cao cấp C 13/1/2018 7 08h00-09h30 DH17TCNH P.103
56 Toán cao cấp C 13/1/2018 7 08h00-09h30 DH17KT1 P.206
57 Toán cao cấp C 13/1/2018 7 08h00-09h30 DH17KT2 P.202
58 Toán cao cấp C 13/1/2018 7 08h00-09h30 DH17KD P.103
59 Tiếng Anh tăng cường  26/12/2017 3 14h00-15h30 DH17TA1 P.204
60 Tiếng Anh tăng cường  26/12/2017 3 14h00-15h30 DH17TA2 P.103
61 Tiếng Anh tăng cường  26/12/2017 3 14h00-15h30 DH17TA3 P.202
62 Tiếng Anh cao cấp 06/01/2018 7 14h00-15h30 DH14TA2 P.7
63 Tiếng Anh cao cấp 06/01/2018 7 14h00-15h30 DH14TA3-N2 P.7
64 Tiếng Anh cao cấp 06/01/2018 7 14h00-15h30 DH14TA1 P.10
65 Tiếng Anh cao cấp 06/01/2018 7 14h00-15h30 DH14TA3-N1 P.10
66 Ngữ nghĩa học 26/12/2017 3 08h00-09h30 DH14TA1 P.202
67 Ngữ nghĩa học 26/12/2017 3 08h00-09h30 DH14TA3-N1 P.202
68 Ngữ nghĩa học 26/12/2017 3 08h00-09h30 DH14TA2 P.103
69 Ngữ nghĩa học 26/12/2017 3 08h00-09h30 DH14TA3-N2 P.103
70 Tổng quan Giáo học pháp 11/1/2018 5 14h00-15h30 DH14TA1 P.201
71 Tổng quan Giáo học pháp 11/1/2018 5 14h00-15h30 DH14TA2 P.103
72 Tổng quan Giáo học pháp 11/1/2018 5 14h00-15h30 DH14TA3 P.103
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"