• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 08 tháng  04 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

(ĐỢT 1)

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Thanh toán quốc tế 17/04/2018 3 14h00-15h30 DH15LH P.201
2 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 17/04/2018 3 8h00-9h30 DH16TCNH P.103
3 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 17/04/2018 3 8h00-9h30 DH16KD P.201
4 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 17/04/2018 3 8h00-9h30 DH16KT-N1 P.202
5 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 17/04/2018 3 8h00-9h30 DH16KT-N2 P.103
6 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 17/04/2018 3 8h00-9h30 CD16KT P.103
7 Khai thác dữ liệu 26/04/2018 5 8h00-9h30 DH15TH P.202
8 Bảo mật thông tin 18/04/2018 4 8h00-9h30 DH15TH P.104
9 Nhập môn logic 16/04/2018 2 14h00-15h30 DH16TH P.02
10 Luật du lịch 16/04/2018 2 8h00-9h30 DH15KS1 P.07
11 Luật du lịch 16/04/2018 2 8h00-9h30 DH15KS2 P.10
12 Luật du lịch 16/04/2018 2 8h00-9h30 DH15LH P.103
13 Luật du lịch 16/04/2018 2 8h00-9h30 DH16KS P.08
14 Luật du lịch 16/04/2018 2 8h00-9h30 DH16LH P.103
15 Đại cương lịch sử Việt Nam 26/04/2018 5 8h00-9h30 DH16LH P.202
16 Quản trị mạng 19/04/2018 5 8h00-9h30 DH15TH P.104
17 Dẫn luận ngôn ngữ học 12/05/2018 7 8h00-9h30 DH17TA1 P.202
18 Dẫn luận ngôn ngữ học 12/05/2018 7 8h00-9h30 DH17TA2 P.203
19 Dẫn luận ngôn ngữ học 12/05/2018 7 8h00-9h30 DH17TA3 P.103
20 Dẫn luận ngôn ngữ học 12/05/2018 7 8h00-9h30 VB216TA2 P.103
21 Thương mại điện tử 23/04/2018 2 8h00-9h30 DH16TH P.204
22 Nghe 1 28/04/2018 7 14h00-15h30 DH17TA3 P.02
23 Nghe 1 28/04/2018 7 14h00-15h30 DH17TA1 P.07
24 Nghe 1 28/04/2018 7 14h00-15h30 DH17TA2 P.10
25 Luật đất đai 23/04/2018 2 8h00-9h30 DH16LKT P.205
26 Luật kinh tế 27/04/2018 6 14h00-15h30 DH15TCNH P.04
27 Luật kinh tế 27/04/2018 6 14h00-15h30 DH16KD P.08
28 Luật kinh tế 27/04/2018 6 14h00-15h30 DH16KT-N1 P.02
29 Luật kinh tế 27/04/2018 6 14h00-15h30 DH16KT-N2 P.04
30 Luật kinh tế 27/04/2018 6 14h00-15h30 CD16KT P.04
31 Pháp luật đại cương 04/05/2018 6 8h00-9h30 DH17TH P.201
32 Pháp luật đại cương 04/05/2018 6 8h00-9h30 DH17TCNH P.103
33 Pháp luật đại cương 03/05/2018 5 8h00-9h30 DH17KT1 P.202
34 Pháp luật đại cương 03/05/2018 5 8h00-9h30 DH17KT2 P.203
35 Pháp luật đại cương 04/05/2018 6 8h00-9h30 DH17KD P.103
36 Cú pháp 10/05/2018 5 8h00-9h30 DH15TA1 P.203
37 Cú pháp 10/05/2018 5 8h00-9h30 DH15TA2 P.103
38 Cú pháp 10/05/2018 5 8h00-9h30 DH15TA3 P.202
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"