• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 03 tháng  05 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

(ĐỢT 2)

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Nghe 3 21/05/2018 2 08h00-09h30 DH16TA1 P.04
2 Nghe 3 21/05/2018 2 08h00-09h30 DH16TA3 P.07
3 Nghe 3 21/05/2018 2 08h00-09h30 DH16TA2 P.08
4 Nghe 3 21/05/2018 2 08h00-09h30 CD16TA P.08
5 Luật tố tụng dân sự 11/05/2018 6 08h00-09h30 DH16LKT P.103
6 Quan hệ kinh tế quốc tế 21/05/2018 2 14h00-15h30 DH15KS1 P.202
7 Quan hệ kinh tế quốc tế 21/05/2018 2 14h00-15h30 DH15KS2 P.203
8 Quan hệ kinh tế quốc tế 21/05/2018 2 14h00-15h30 DH15LH P.04
9 Quan hệ kinh tế quốc tế 21/05/2018 2 14h00-15h30 DH16KD P.04
10 Kế toán chi phí giá thành 22/05/2018 3 14h00-15h30 DH15KT1 P.202
11 Kế toán chi phí giá thành 22/05/2018 3 14h00-15h30 DH15KT2 P.203
12 Phân tích hoạt động kinh doanh 18/05/2018 6 14h00-15h30 DH16KT-N1 P.203
13 Phân tích hoạt động kinh doanh 18/05/2018 6 14h00-15h30 DH16KT-N1 P.204
14 Phân tích hoạt động kinh doanh 18/05/2018 6 14h00-15h30 CD16KT P.204
15 Tin học căn bản 22/05/2018 3 08h00-09h30 DH17TCNH P.101
16 Tin học căn bản 22/05/2018 3 08h00-09h30 DH17LKT-N1 P.101
17 Tin học căn bản 22/05/2018 3 14h00-15h30 DH17LKT-N2 P.101
18 Tin học căn bản 23/05/2018 4 08h00-09h30 DH17KT1 P.101
19 Tin học căn bản 23/05/2018 4 14h00-15h30 DH17KT2 P.101
20 Tin học căn bản 24/05/2018 5 08h00-09h30 DH17KD P.104
21 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 11/05/2018 6 08h00-09h30 DH16LH P.103
22 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 3 23/05/2018 4 08h00-09h30 DH15LH P.203
23 Tổng quan du lịch 28/05/2018 2 08h00-09h30 DH17KS1 P.02
24 Tổng quan du lịch 28/05/2018 2 08h00-09h30 DH17KS2 P.05
25 Tổng quan du lịch 28/05/2018 2 08h00-09h30 DH17KS3 P.07
26 Tổng quan du lịch 28/05/2018 2 08h00-09h30 DH17LH P.04
27 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 14/05/2018 2 14h00-15h30 DH15KD P.08
28 Nghiên cứu Marketing 16/05/2018 4 08h00-09h30 DH15KD P.202
29 Hành vi tổ chức 18/05/2018 6 08h00-09h30 DH15KD P.103
30 Nguyên lý kế toán 18/05/2018 6 08h00-09h30 DH17KT1 P.202
31 Nguyên lý kế toán 18/05/2018 6 08h00-09h30 DH17KT2 P.203
32 Kinh tế vi mô 15/05/2018 3 14h00-15h30 DH17KS1 P.201
33 Kinh tế vi mô 15/05/2018 3 14h00-15h30 DH17KS2 P.202
34 Kinh tế vi mô 15/05/2018 3 14h00-15h30 DH17KS3 P.203
35 Kinh tế vi mô 15/05/2018 3 14h00-15h30 DH17LH P.204
36 Kinh tế vĩ mô 15/05/2018 3 08h00-09h30 DH17TCNH P.08
37 Kinh tế vĩ mô 15/05/2018 3 08h00-09h30 DH17LKT-N1 P.04
38 Kinh tế vĩ mô 15/05/2018 3 08h00-09h30 DH17KT1 P.202
39 Kinh tế vĩ mô 15/05/2018 3 08h00-09h30 DH17KT2 P.203
40 Kinh tế vĩ mô 15/05/2018 3 08h00-09h30 DH17KD P.08
41 Kế toán ngân hàng 14/05/2018 2 14h00-15h30 DH15TCNH P.08
42 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 16/05/2018 4 08h00-09h30 DH15KT1 P.203
43 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 16/05/2018 4 08h00-09h30 DH15KT2 P.204
44 Anh văn chuyên ngành TCNH 19/05/2018 7 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
45 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 16/05/2018 4 14h00-15h30 DH16KD P.202
46 Marketing du lịch 19/05/2018 7 08h00-09h30 DH15KS1 P.202
47 Marketing du lịch 19/05/2018 7 08h00-09h30 DH15KS2 P.203
48 Marketing du lịch 19/05/2018 7 08h00-09h30 DH15LH P.103
49 Tài chính tiền tệ 16/05/2018 4 14h00-15h30 DH16TCNH P.103
50 Tài chính tiền tệ 16/05/2018 4 14h00-15h30 DH16LKT P.103
51 Ngữ nghĩa học 12/05/2018 7 09h45-11h15 VB216TA1 P.09
52 Ngữ nghĩa học 12/05/2018 7 09h45-11h15 VB216TA2 P.09
53 Văn hóa ẩm thực 17/05/2018 5 08h00-09h30 DH16KS P.103
54 Văn hóa ẩm thực 17/05/2018 5 08h00-09h30 DH16LH P.103
55 Địa lý du lịch 25/05/2018 6 08h00-09h30 DH16KS P.103
56 Địa lý du lịch 25/05/2018 6 08h00-09h30 DH16LH P.202
57 Địa lý du lịch 25/05/2018 6 08h00-09h30 DH17KS1 P.202
58 Địa lý du lịch 25/05/2018 6 08h00-09h30 DH17KS2 P.203
59 Địa lý du lịch 25/05/2018 6 14h00-15h30 DH17KS3 P.202
60 Địa lý du lịch 25/05/2018 6 14h00-15h30 DH17LH P.203
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"