• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 22 tháng  05 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

(ĐỢT 3) 

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Đọc 2 28/05/2018 2 14h00-15h30 DH16TA1 P.201
2 Đọc 2 28/05/2018 2 14h00-15h30 DH16TA2 P.202
3 Đọc 2 28/05/2018 2 14h00-15h30 DH16TA3 P.203
4 Đọc 2 28/05/2018 2 14h00-15h30 CD16TA P.203
5 Kỹ thuật lập trình 29/05/2018 3 08h00-09h30 DH17TH P.104
6 Luật hình sự 29/05/2018 3 08h00-09h30 DH16LKT P.103
7 Ngữ pháp 3 31/05/2018 5 08h00-09h30 DH16TA3 P.103
8 Ngữ pháp 3 31/05/2018 5 08h00-09h30 CD16TA P.103
9 Ngữ pháp 3 31/05/2018 5 08h00-09h30 DH16TA1 P.201
10 Ngữ pháp 3 31/05/2018 5 08h00-09h30 DH16TA2 P.202
11 Ngữ pháp 2 30/05/2018 4 08h00-09h30 DH17TA1 P.201
12 Ngữ pháp 2 30/05/2018 4 08h00-09h30 DH17TA2 P.202
13 Ngữ pháp 2 30/05/2018 4 08h00-09h30 DH17TA3 P.203
14 Viết 2 04/06/2018 2 08h00-09h30 DH16TA1 P.201
15 Viết 2 04/06/2018 2 08h00-09h30 DH16TA2 P.203
16 Viết 2 04/06/2018 2 08h00-09h30 DH16TA3 P.103
17 Viết 2 04/06/2018 2 08h00-09h30 CD16TA P.103
18 Viết 3 30/05/2018 4 14h00-15h30 DH15TA1 P.201
19 Viết 3 30/05/2018 4 14h00-15h30 DH15TA3 P.202
20 Viết 3 30/05/2018 4 14h00-15h30 DH15TA2 P.203
21 Luật hiến pháp Việt Nam 31/05/2018 5 14h00-15h30 DH17LKT P.103
22 Lập và thẩm định dự án đầu tư 29/05/2018 3 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
23 Hệ điều hành 04/06/2018 2 08h00-09h30 DH16TH P.103
24 Thương mại điện tử 18/06/2018 2 08h00-09h30 DH15KD P.101
25 Hành vi khách hàng 29/05/2018 3 14h00-15h30 DH15KD P.103
26 Thanh toán quốc tế 31/05/2018 5 14h00-15h30 DH15KT1 P.201
27 Thanh toán quốc tế 31/05/2018 5 14h00-15h30 DH15KT2 P.202
28 Toán cao cấp A1 01/06/2018 6 14h00-15h30 DH17TH P.103
29 Công nghệ mã nguồn mở 30/05/2018 4 08h00-09h30 DH15TH P.104
30 Kế toán tài chính 1 14/06/2018 5 08h00-09h30 DH16TCNH P.103
31 Nguyên lý thống kê kinh tế 02/06/2018 7 08h00-09h30 DH16TCNH P.103
32 Nguyên lý thống kê kinh tế 02/06/2018 7 08h00-09h30 DH16KD P.103
33 Nguyên lý thống kê kinh tế 02/06/2018 7 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.202
34 Nguyên lý thống kê kinh tế 02/06/2018 7 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.203
35 Nguyên lý thống kê kinh tế 02/06/2018 7 08h00-09h30 CD16KT P.203
36 Thuế 02/06/2018 7 14h00-15h30 DH17KT1 P.103
37 Thuế 02/06/2018 7 14h00-15h30 DH17KT2 P.202
38 Nguyên lý kế toán 01/06/2018 6 08h00-09h30 DH17KD P.103
39 Nguyên lý kế toán 01/06/2018 6 08h00-09h30 DH17TCNH P.103
40 Lập trình hướng đối tượng 14/06/2018 5 08h00-09h30 DH16TH P.101
41 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 01/06/2018 6 08h00-09h30 DH16KS P.08
42 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 01/06/2018 6 14h00-15h30 DH16LH P.201
43 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 01/06/2018 6 14h00-15h30 DH16TH P.201
44 Tiếng Nga 2 06/06/2018 4 08h00-09h30 DH16TA1 P.201
45 Tiếng Nga 2 06/06/2018 4 08h00-09h30 DH16TA2 P.103
46 Tiếng Nga 2 06/06/2018 4 08h00-09h30 DH16TA3 P.202
47 Tiếng Nga 2 06/06/2018 4 08h00-09h30 CD16TA P.202
48 Toán tài chính 04/06/2018 2 14h00-15h30 DH16TCNH P.103
49 Toán tài chính 04/06/2018 2 14h00-15h30 DH16KT-N1 P.103
50 Toán tài chính 04/06/2018 2 14h00-15h30 DH16KT-N2 P.202
51 Toán tài chính 04/06/2018 2 14h00-15h30 CD16KT P.202
52 Cơ sở văn hóa Việt Nam 18/06/2018 2 08h00-09h30 DH17TA1 P.201
53 Cơ sở văn hóa Việt Nam 18/06/2018 2 08h00-09h30 DH17TA2 P.202
54 Cơ sở văn hóa Việt Nam 18/06/2018 2 08h00-09h30 DH17TA3 P.203
55 Tiếng Việt thực hành 20/06/2018 4 08h00-09h30 DH17TA1 P.202
56 Tiếng Việt thực hành 20/06/2018 4 08h00-09h30 DH17TA2 P.203
57 Tiếng Việt thực hành 20/06/2018 4 08h00-09h30 DH17TA3 P.204
58 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 14/06/2018 5 08h00-09h30 DH17LKT-N1 P.202
59 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 14/06/2018 5 08h00-09h30 DH17LKT-N2 P.103
60 Đọc 3 09/06/2018 7 08h00-09h30 VB216TA1 P.09
61 Đọc 3 09/06/2018 7 08h00-09h30 VB216TA2 P.09
62 Tiếng Anh Du lịch 09/06/2018 7 09h45-11h15 VB216TA1 P.09
63 Tiếng Anh Du lịch 09/06/2018 7 09h45-11h15 VB216TA2 P.09
64 Tiếng Anh cao cấp 08/07/2018 CN 08h00-09h30 VB216TA1 P.09
65 Tiếng Anh cao cấp 08/07/2018 CN 08h00-09h30 VB216TA2 P.09
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"