• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 22 tháng  05 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

(ĐỢT 4) 

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 08h00-09h30 DH16LH P.202
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 08h00-09h30 DH16TH P.202
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 08h00-09h30 DH16TCNH P.04
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 08h00-09h30 DH16KD P.04
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 08h00-09h30 DH16KT P.103
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 08h00-09h30 DH16KS P.08
7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 14h00-15h30 DH16TA1 P.202
8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 14h00-15h30 DH16TA2 P.103
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 14h00-15h30 DH16TA3 P.201
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 14h00-15h30 DH16LKT P.203
11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 08h00-09h30 CD16KT P.08
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11/06/2018 2 14h00-15h30 CD16TA P.203
13 Tin học kế toán 2 (Misa) 05/06/2018 3 08h00-09h30 DH15KT1 P.101
14 Tin học kế toán 2 (Misa) 05/06/2018 3 08h00-09h30 DH15KT2 P.104
15 Tin học kế toán 2 (Misa) 05/06/2018 3 08h00-09h30 CD16KT P.104
16 Hệ thống thông tin kế toán 19/06/2018 3 08h00-09h30 DH15KT1 P.103
17 Hệ thống thông tin kế toán 19/06/2018 3 08h00-09h30 DH15KT2 P.201
18 Cơ sở dữ liệu 2 19/06/2018 3 08h00-09h30 DH17TH P.101
19 Quản trị hành chính văn phòng 05/06/2018 3 14h00-15h30 DH16KD P.103
20 Kế toán tài chính 2 28/06/2018 5 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.201
21 Kế toán tài chính 2 28/06/2018 5 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.202
22 Kế toán tài chính 2 28/06/2018 5 08h00-09h30 CD16KT P.202
23 Quản trị lễ tân 12/06/2018 3 08h00-09h30 DH15KS1 P.103
24 Quản trị lễ tân 12/06/2018 3 08h00-09h30 DH15KS2 P.202
25 Kinh doanh nhà hàng 20/06/2018 4 14h00-15h30 DH15KS1 P.103
26 Kinh doanh nhà hàng 20/06/2018 4 14h00-15h30 DH15KS2 P.202
27 Đọc 3 06/07/2018 6 08h00-09h30 DH15TA1 P.202
28 Đọc 3 06/07/2018 6 08h00-09h30 DH15TA2 P.203
29 Đọc 3 06/07/2018 6 08h00-09h30 DH15TA3 P.201
30 Luật thương mại 19/06/2018 3 14h00-15h30 DH16LKT P.201
31 Những vấn đề chung về luật dân sự 19/06/2018 3 14h00-15h30 DH17LKT P.103
32 Tiếng Anh NHKS 3 14/06/2018 5 14h00-15h30 DH15KS1 P.103
33 Tiếng Anh NHKS 3 14/06/2018 5 14h00-15h30 DH15KS2 P.202
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"