• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 22 tháng  10  năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

(ĐỢT 1)  

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Kế toán du lịch 05/11/2018 2 8h00-9h30 DH15KS1 P.04
2 Kế toán du lịch 05/11/2018 2 8h00-9h30 DH15KS2 P.05
3 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 05/11/2018 2 8h00-9h30 DH15KD P.07
4 Phát triển du lịch bền vững 06/11/2018 3 8h00-9h30 DH16KS P.04
5 Phát triển du lịch bền vững 06/11/2018 3 8h00-9h30 DH16LH P.04
6 Kiểm toán 1 07/11/2018 4 14h00-15h30 DH16KT-N1 P.04
7 Kiểm toán 1 07/11/2018 4 14h00-15h30 DH16KT-N2 P.02
8 Kiểm toán 1 07/11/2018 4 14h00-15h30 CD16KT P.02
9 Lập và thẩm định dự án đầu tư 07/11/2018 4 14h00-15h30 DH16KD P.301
10 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 07/11/2018 4 8h00-9h30 DH16KS P.203
11 Tiếng Anh quản trị văn phòng 08/11/2018 5 14h00-15h30 DH16TA1 P.103
12 Tiếng Anh quản trị văn phòng 08/11/2018 5 14h00-15h30 DH16TA2 P.206
13 Tiếng Anh quản trị văn phòng 08/11/2018 5 14h00-15h30 CD16TA P.206
14 Ngân hàng TW 06/11/2018 3 14h00-15h30 DH15TCNH P.203
15 Thuế ứng dụng 08/11/2018 5 8h00-9h30 DH17KT1 P.101
16 Luật thương mại 08/11/2018 5 8h00-9h30 DH17LKT P.203
17 Toán tài chính 12/11/2018 2 8h00-9h30 DH17TCNH P.103
18 Toán tài chính 12/11/2018 2 8h00-9h30 DH17KT1 P.201
19 Toán tài chính 12/11/2018 2 8h00-9h30 DH17KT2 P.103
20 An ninh khách sạn 12/11/2018 2 14h00-15h30 DH15KS1 P.203
21 An ninh khách sạn 12/11/2018 2 14h00-15h30 DH15KS2 P.204
22 Luật tài chính 12/11/2018 2 14h00-15h30 DH16LKT P.301
23 Nghe 2 15/11/2018 5 14h00-15h30 DH17TA1 P.07
24 Nghe 2 15/11/2018 5 14h00-15h30 DH17TA3 P.10
25 Nghe 2 15/11/2018 5 14h00-15h30 DH17TA2 P.06
26 Luật tố tụng dân sự 15/11/2018 5 14h00-15h30 DH17LKT P.206
27 Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 16/11/2018 6 14h00-15h30 DH16LKT P.103
28 Quản trị bán hàng 22/11/2018 5 14h00-15h30 DH16KD P.206
29 Quản trị Marketing 09/11/2018 6 8h00-9h30 DH15KD P.204
30 Kế toán quản trị 13/11/2018 3 14h00-15h30 DH16KT-N1 P.203
31 Kế toán quản trị 13/11/2018 3 14h00-15h30 DH16KT-N2 P.201
32 Kế toán quản trị 13/11/2018 3 14h00-15h30 CD16KT P.201
33 Kế toán hành chính sự nghiệp 15/11/2018 5 8h00-9h30 DH15KT1 P.103
34 Kế toán hành chính sự nghiệp 15/11/2018 5 8h00-9h30 DH15KT2 P.203
35 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 22/11/2018 5 8h00-9h30 DH16TCNH P.103
36 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 22/11/2018 5 8h00-9h30 DH16KT-N1 P.103
37 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 22/11/2018 5 8h00-9h30 DH16KT-N2 P.203
38 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 22/11/2018 5 8h00-9h30 CD16KT P.203
39 Quản trị ngân hàng  13/11/2018 3 14h00-15h30 DH15TCNH P.301
40 Luật lao động 19/11/2018 2 14h00-15h30 DH16LKT P.204
41 Quản trị rủi ro tài chính 19/11/2018 2 14h00-15h30 DH15TCNH P.301
42 Tâm lý học 19/11/2018 2 14h00-15h30 DH17LKT P.203
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"