• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 14 tháng  11  năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

(ĐỢT 2)  

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Quản trị dự án CNTT 28/11/2018 4 08h00-09h30 DH15TH P.201
2 Tuyến điểm du lịch Việt Nam  24/11/2018 7 08h00-09h30 DH17LH P.203
3 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 24/11/2018 7 08h00-09h30 DH16LH P.203
4 Pháp luật về hợp đồng 27/11/2018 3 08h00-09h30 DH17LKT P.203
5 Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư 28/11/2018 4 08h00-09h30 DH16LKT P.203
6 Kiểm toán 2 26/11/2018 2 08h00-09h30 DH15KT1 P.203
7 Kiểm toán 2 26/11/2018 2 08h00-09h30 DH15KT2 P.201
8 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 12/12/2018 4 14h00-15h30 DH17KT1 P.101
9 Phân tích tài chính 07/12/2018 6 08h00-09h30 DH16TCNH P.201
10 Quản trị nguồn nhân lực 29/11/2018 5 08h00-09h30 DH17KD P.206
11 Quản trị nguồn nhân lực 29/11/2018 5 08h00-09h30 DH16KD P.203
12 Quản trị dịch vụ 28/11/2018 4 08h00-09h30 DH15KD P.103
13 Toán cao cấp A2 26/11/2018 2 08h00-09h30 DH17TH P.204
14 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 27/11/2018 3 14h00-15h30 DH17TCNH P.201
15 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 27/11/2018 3 14h00-15h30 DH17KT1 P.203
16 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 27/11/2018 3 14h00-15h30 DH17KT2 P.301
17 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 27/11/2018 3 14h00-15h30 DH17KD P.302
18 Lý thuyết xác suất và thống kê 27/11/2018 3 14h00-15h30 DH16TH P.201
19 Kế toán tài chính 3 30/11/2018 6 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.201
20 Kế toán tài chính 3 30/11/2018 6 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.204
21 Kế toán tài chính 3 30/11/2018 6 08h00-09h30 CD16KT P.204
22 Quản trị lễ tân 1 29/11/2018 5 14h00-15h30 DH17KS1 P.206
23 Quản trị lễ tân 1 29/11/2018 5 14h00-15h30 DH17KS2 P.103
24 Quản trị khách sạn 29/11/2018 5 08h00-09h30 DH16KS P.103
25 Anh văn chuyên ngành Kế toán 04/12/2018 3 14h00-15h30 DH16KT-N1 P.203
26 Anh văn chuyên ngành Kế toán 04/12/2018 3 14h00-15h30 DH16KT-N2 P.201
27 Anh văn chuyên ngành Kế toán 04/12/2018 3 14h00-15h30 CD16KT P.201
28 Quản trị chất lượng 05/12/2018 4 14h00-15h30 DH16KD P.103
29 Tài chính quốc tế 29/11/2018 5 14h00-15h30 DH15TCNH P.201
30 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 28/11/2018 4 14h00-15h30 DH17KT2 P.101
31 Kế toán ngân hàng thương mại 03/12/2018 2 08h00-09h30 DH15KT1 P.103
32 Kế toán ngân hàng thương mại 03/12/2018 2 08h00-09h30 DH15KT2 P.201
33 Kế toán Mỹ 06/12/2018 5 08h00-09h30 DH15KT1 P.103
34 Kế toán Mỹ 06/12/2018 5 08h00-09h30 DH15KT2 P.203
35 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 2 07/12/2018 6 08h00-09h30 DH16KS P.203
36 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 07/12/2018 6 08h00-09h30 DH16LH P.204
37 Ngữ nghĩa học 03/12/2018 2 14h00-15h30 DH15TA1 P.201
38 Ngữ nghĩa học 03/12/2018 2 14h00-15h30 DH15TA2 P.203
39 Ngữ nghĩa học 03/12/2018 2 14h00-15h30 DH15TA3 P.204
40 Tài chính tiền tệ 05/12/2018 4 08h00-09h30 DH17TCNH P.203
41 Tài chính tiền tệ 05/12/2018 4 08h00-09h30 DH17LKT P.103
42 Tài chính tiền tệ 05/12/2018 4 08h00-09h30 DH17KT1 P.201
43 Tài chính tiền tệ 05/12/2018 4 08h00-09h30 DH17KT2 P.203
44 Đọc 1 08/12/2018 7 08h00-09h30 DH17TA1 P.203
45 Đọc 1 08/12/2018 7 08h00-09h30 DH17TA2 P.206
46 Đọc 1 08/12/2018 7 08h00-09h30 DH17TA3 P.204
47 Viết 1 12/12/2018 4 08h00-09h30 DH17TA1 P.103
48 Viết 1 12/12/2018 4 08h00-09h30 DH17TA3 P.201
49 Viết 1 12/12/2018 4 08h00-09h30 DH17TA2 P.203
50 Tiếng Nga 3 06/12/2018 5 14h00-15h30 DH16TA1 P.103
51 Tiếng Nga 3 06/12/2018 5 14h00-15h30 DH16TA2 P.206
52 Tâm lý khách du lịch 04/12/2018 3 08h00-09h30 DH17KS1 P.204
53 Tâm lý khách du lịch 04/12/2018 3 08h00-09h30 DH17KS2 P.203
54 Tâm lý khách du lịch 04/12/2018 3 08h00-09h30 DH17LH P.302
55 Ngữ pháp 3 01/12/2018 7 14h00-15h30 DH17TA1 P.203
56 Ngữ pháp 3 01/12/2018 7 14h00-15h30 DH17TA2 P.206
57 Ngữ pháp 3 01/12/2018 7 14h00-15h30 DH17TA3 P.204
58 Phát triển du lịch bền vững 13/12/2018 5 08h00-09h30 K10KSA1 P.103
59 Phát triển du lịch bền vững 13/12/2018 5 08h00-09h30 K10KSA2 P.203
60 Phát triển du lịch bền vững 13/12/2018 5 14h00-15h30 K10KSA3 P.201
61 Phát triển du lịch bền vững 13/12/2018 5 14h00-15h30 K10KSA4 P.206
62 Phát triển du lịch bền vững 13/12/2018 5 14h00-15h30 K10LHA P.103
63 Văn hóa ẩm thực 10/12/2018 2 14h00-15h30 K10KSA1 P.203
64 Văn hóa ẩm thực 10/12/2018 2 08h00-09h30 K10KSA2 P.203
65 Văn hóa ẩm thực 10/12/2018 2 14h00-15h30 K10KSA3 P.204
66 Văn hóa ẩm thực 10/12/2018 2 08h00-09h30 K10KSA4 P.201
67 Văn hóa ẩm thực 10/12/2018 2 08h00-09h30 K10LHA P.103
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"