• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 09 tháng  12  năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

(ĐỢT 4)  

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Thuế ứng dụng 07/01/2019 2 08h00-09h30 DH17KT2 P.101
2 Kinh tế học 07/01/2019 2 08h00-09h30 K10LKT P.203
3 Tin học căn bản 08/01/2019 3 08h00-09h30 K10LHA P.101
4 Tin học căn bản 09/01/2019 4 08h00-09h30 K10KSA1 P.101
5 Tin học căn bản 08/01/2019 3 14h00-15h30 K10KSA2 P.101
6 Tin học căn bản 08/01/2019 3 14h00-15h30 K10KSA3 P.104
7 Tin học căn bản 08/01/2019 3 08h00-09h30 K10KSA4 P.104
8 Tin học căn bản 09/01/2019 4 08h00-09h30 K10NNA1 P.104
9 Tin học căn bản 09/01/2019 4 14h00-15h30 K10NNA2 P.101
10 Tin học căn bản 09/01/2019 4 14h00-15h30 K10NNA3 P.104
11 Thanh toán quốc tế 09/01/2019 4 08h00-09h30 DH16TCNH P.201
12 Phân tích và thẩm định tín dụng 09/01/2019 4 14h00-15h30 DH15TCNH P.201
13 Quản trị sản xuất 07/01/2019 2 08h00-09h30 DH15KD P.103
14 Thị trường tài chính 29/12/2018 7 08h00-09h30 DH16TCNH P.206
15 Mô hình tài chính 05/01/2019 7 08h00-09h30 DH15TCNH P.104
16 Luật tố tụng hình sự 05/01/2019 7 08h00-09h30 DH16LKT P.201
17 Quản trị chất lượng dịch vụ 07/01/2019 2 14h00-15h30 DH15KS1 P.203
18 Quản trị chất lượng dịch vụ 07/01/2019 2 14h00-15h30 DH15KS2 P.201
19 Quản trị chất lượng dịch vụ 07/01/2019 2 14h00-15h30 DH15LH P.103
20 Quản trị nhân sự du lịch 10/01/2019 5 14h00-15h30 DH15KS1 P.203
21 Quản trị nhân sự du lịch 10/01/2019 5 14h00-15h30 DH15KS2 P.103
22 Quản trị nhân sự du lịch 10/01/2019 5 14h00-15h30 DH15LH P.103
23 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 05/01/2019 7 14h00-15h30 DH15TA1 P.201
24 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 05/01/2019 7 14h00-15h30 DH15TA2 P.203
25 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 05/01/2019 7 14h00-15h30 DH15TA3 P.206
26 Tiếng Anh tăng cường  10/01/2019 5 08h00-09h30 K10NNA1 P.103
27 Tiếng Anh tăng cường  10/01/2019 5 08h00-09h30 K10NNA3 P.203
28 Tiếng Anh tăng cường  10/01/2019 5 08h00-09h30 K10NNA2 P.201
29 Quản trị tài chính 2 08/01/2019 3 08h00-09h30 DH16TCNH P.203
30 Quản trị kinh doanh lữ hành 29/12/2018 7 14h00-15h30 DH16LH P.206
31 Thiết kế và điều hành tour 07/01/2019 2 14h00-15h30 DH16LH P.103
32 Marketing căn bản 05/01/2019 7 08h00-09h30 DH17TCNH P.203
33 Marketing căn bản 05/01/2019 7 08h00-09h30 DH17KD P.203
34 Tiếng Anh thương mại nâng cao 04/01/2019 6 14h00-15h30 DH15TA1 P.201
35 Tiếng Anh thương mại nâng cao 04/01/2019 6 14h00-15h30 DH15TA2 P.203
36 Tiếng Anh thương mại nâng cao 04/01/2019 6 14h00-15h30 DH15TA3 P.206
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"