• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 21 tháng  05  năm 2019

LỊCH THI

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

(ĐỢT 3)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Luật kinh doanh bảo hiểm 03/06/2019 3 08g00-09g30 DH16LKT P.201
2 Nguyên lý kế toán 05/06/2019 4 08g00-09g30 K10TCH1 P.04
3 Nguyên lý kế toán 05/06/2019 4 08g00-09g30 K10KDO1-N1 P.05
4 Nguyên lý kế toán 05/06/2019 4 08g00-09g30 K10KDO1-N2 P.04
5 Quan hệ kinh tế quốc tế 05/06/2019 4 14g00-15g30 DH17KD P.08
6 Quan hệ kinh tế quốc tế 05/06/2019 4 14g00-15g30 DH16KS P.04
7 Quan hệ kinh tế quốc tế 05/06/2019 4 14g00-15g30 DH16LH P.08
8 Ngữ pháp 2 06/06/2019 5 14g00-15g30 K10NNA1 P.201
9 Ngữ pháp 2 06/06/2019 5 14g00-15g30 K10NNA2 P.204
10 Ngữ pháp 2 06/06/2019 5 14g00-15g30 K10NNA3 P.206
11 Tin học căn bản 06/06/2019 5 08g00-09g30 K10KTO1 P.101
12 Tin học căn bản 06/06/2019 5 14g00-15g30 K10KTO2 P.101
13 Tin học căn bản 07/06/2019 6 08g00-09g30 K10LKT1 P.101
14 Tin học căn bản 07/06/2019 6 08g00-09g30 K10TCH1 P.104
15 Tin học căn bản 07/06/2019 6 08g00-09g30 K10KQT1 P.104
16 Tin học căn bản 07/06/2019 6 14g00-15g30 K10KDO1-N1 P.101
17 Tin học căn bản 07/06/2019 6 14g00-15g30 K10KDO1-N2 P.104
18 Nghiên cứu marketing 10/06/2019 2 08g00-09g30 DH16KD P.201
19 Anh văn chuyên ngành TCNH 10/06/2019 2 08g00-09g30 DH16TCNH P.102B
20 Quản trị hành chính văn phòng 11/06/2019 3 14g00-15g30 DH17KD P.201
21 Luật chứng khoán 13/06/2019 5 14g00-15g30 DH16LKT P.201
22 Lịch sử văn minh thế giới 13/06/2019 5 14g00-15g30 DH17LH P.103
23 Đầu tư tài chính 13/06/2019 5 14g00-15g30 DH16TCNH P.103
24 Tiếng Anh thương mại  01/07/2019 2 08g00-09g30 DH16TA1 P.103
25 Tiếng Anh thương mại  01/07/2019 2 08g00-09g30 DH16TA2 P.203
26 Tiếng Anh thương mại  01/07/2019 2 08g00-09g30 CD16TA P.203
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"