• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 23 tháng 08 năm 2019

LỊCH THI

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2019

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH - NGÀY THI: 07/09/2019 

TT MÔN THI NGÀY THI TIẾT THỨ PHÒNG GHI CHÚ
1 NGỮ PHÁP 07/09/2018 08h00 7 P.2  
2 ĐỌC 07/09/2018 14h00 7 P.2  

Chi chú:

- Địa điểm thi: Trường Đại học Phan Thiết - 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.

- Yêu cầu thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút.

- Thí sinh mang theo CMND để làm thủ tục vào phòng thi (bắt buộc).

Phòng QLĐT

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"