• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015 (ĐỢT 1)
KHÓA 2014
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 14h00-15h30 DH14TH 49 HTA-CS1
2 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 08h00-9h30 DH14TCNH 19 P.03-CS1
3 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 08h00-9h30 DH14KD 42 HTA-CS1
4 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 14h00-15h30 DH14KT1 40 P.10-CS1
5 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 12/01/2015 2 14h00-15h30 DH14KT2 40 P.04-CS2
6 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 12/01/2015 2 14h00-15h30 DH14KS1 37 P.05-CS2
7 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 08h00-09h30 DH14KS2 38 P.10-CS1
8 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 12/01/2015 2 14h00-15h30 DH14KS3 36 P.10-CS1
9 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 12/01/2015 2 14h00-15h30 DH14LH 30 P.07-CS2
10 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 14h00-15h30 DH14TA1 33 P.11-CS1
11 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 08h00-09h30 DH14TA2 34 P.11-CS1
12 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 12/01/2015 2 14h00-15h30 DH14TA3 32 P.02-CS2
13 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 14h00-15h30 CD14TH 6 P.03-CS1
14 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 08h00-09h30 CD14KD 2 HTA-CS1
15 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 14h00-15h30 CD14KT 9 P.03-CS1
16 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 08h00-09h30 CD14KS 14 P.03-CS1
17 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 08h00-09h30 CD14LH 4 HTA-CS1
18 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2015 3 14h00-15h30 CD14TA 8 P.03-CS1
19 Toán cao cấp C 16/01/2015 6 14h00-15h30 DH14KD 42 HTA-CS1
20 Toán cao cấp C 16/01/2015 6 08h00-09h30 DH14KS1 37 P.10-CS1
21 Toán cao cấp C 16/01/2015 6 08h00-09h30 DH14KS2 38 HTA-CS1
22 Toán cao cấp C 16/01/2015 6 08h00-09h30 DH14KS3 36 P.11-CS1
23 Toán cao cấp C 16/01/2015 6 14h00-15h30 DH14LH 30 P.11-CS1
24 Toán cao cấp C 16/01/2015 6 14h00-15h30 CD14KD 2 P.03-CS1
25 Toán cao cấp C 16/01/2015 6 14h00-15h30 CD14KS 14 P.03-CS1
26 Toán cao cấp C 16/01/2015 6 14h00-15h30 CD14LH 4 P.03-CS1
27 Toán cao cấp C 29/01/2015 5 14h00-15h30 DH14TCNH 19 P.05-CS1
28 Toán cao cấp C 29/01/2015 5 14h00-15h30 DH14KT1 40 P.10-CS1
29 Toán cao cấp C 29/01/2015 5 14h00-15h30 DH14KT2 40 P.11-CS1
30 Toán cao cấp C 29/01/2015 5 14h00-15h30 CD14KT 9 P.05-CS1
31 Tin học đại cương 26/01/2015 2 08h00-09h30 DH14TH 49 PM4-CS2
32 Tin học đại cương 26/01/2015 2 08h00-09h30 CD14TH 6 PM4-CS2
33 Tin học căn bản 20/01/2015 3 07h30-08h30 DH14TA1 33 PM4-CS2
34 Tin học căn bản 20/01/2015 3 14h00-15h00 DH14TA2 34 PM4-CS2
35 Tin học căn bản 20/01/2015 3 09h00-10h00 DH14TA3 32 PM4-CS2
36 Tin học căn bản 20/01/2015 3 09h00-10h00 CD14TA 8 PM4-CS2
37 Toán cao cấp A1 29/01/2015 5 08h00-09h30 DH14TH 49 HTA-CS1
38 Toán cao cấp A1 29/01/2015 5 08h00-09h30 CD14TH 6 HTA-CS1
39 Kiến trúc máy tính 16/01/2015 6 14h00-15h30 DH14TH 49 HTA-CS1
40 Kiến trúc máy tính 16/01/2015 6 14h00-15h30 CD14TH 6 HTA-CS1
41 Kinh tế vi mô 23/01/2015 6 14h00-15h30 DH14KD 42 HTA-CS1
42 Kinh tế vi mô 23/01/2015 6 08h00-09h30 DH14KS1 37 HTA-CS1
43 Kinh tế vi mô 23/01/2015 6 08h00-09h30 DH14KS2 38 P.10-CS1
44 Kinh tế vi mô 23/01/2015 6 08h00-09h30 DH14KS3 36 P.11-CS1
45 Kinh tế vi mô 23/01/2015 6 14h00-15h30 DH14LH 30 P.10-CS1
46 Kinh tế vi mô 23/01/2015 6 14h00-15h30 CD14KD 2 HTA-CS1
47 Kinh tế vi mô 23/01/2015 6 14h00-15h30 CD14KS 14 P.10-CS1
48 Kinh tế vi mô 23/01/2015 6 14h00-15h30 CD14LH 4 HTA-CS1
49 Kinh tế vi mô 20/01/2015 3 08h00-09h30 DH14TCNH 19 P.11-CS1
50 Kinh tế vi mô 20/01/2015 3 08h00-09h30 DH14KT1 40 HTA-CS1
51 Kinh tế vi mô 20/01/2015 3 08h00-09h30 DH14KT2 40 P.10-CS1
52 Kinh tế vi mô 20/01/2015 3 08h00-09h30 CD14KT 9 P.11-CS1
53 Luyện âm 24/01/2015 7 08h00-09h30 DH14TA1 33 P.05-CS1
54 Luyện âm 24/01/2015 7 08h00-09h30 DH14TA2 34 P.11-CS1
55 Luyện âm 24/01/2015 7 08h00-09h30 DH14TA3 32 HTA-CS1
56 Luyện âm 24/01/2015 7 08h00-09h30 CD14TA 8 HTA-CS1
57 Ngữ pháp 1 30/01/2015 6 08h00-09h30 DH14TA2 34 P.10-CS1
58 Ngữ pháp 1 30/01/2015 6 08h00-09h30 DH14TA1 33 P.11-CS1
59 Ngữ pháp 1 30/01/2015 6 08h00-09h30 DH14TA3 32 HTA-CS1
60 Ngữ pháp 1 30/01/2015 6 08h00-09h30 CD14TA 8 HTA-CS1
61 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 14h00-15h30 DH14TH 49 HTA-CS1
62 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 08h00-09h30 DH14TCNH 19 P.09-CS1
63 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 14h00-15h30 DH14KD 42 P.10-CS1
64 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 14h00-15h30 DH14KT1 40 P.11-CS1
65 Tiếng Anh 1 26/01/2015 2 14h00-15h30 DH14KT2 40 P.10-CS1
66 Tiếng Anh 1 26/01/2015 2 14h00-15h30 DH14KS1 37 P.05-CS2
67 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 08h00-09h30 DH14KS2 38 P.10-CS1
68 Tiếng Anh 1 26/01/2015 2 14h00-15h30 DH14KS3 36 P.07-CS2
69 Tiếng Anh 1 26/01/2015 2 14h00-15h30 DH14LH 30 P.10-CS2
70 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 14h00-15h30 CD14TH 6 P.03-CS1
71 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 08h00-09h30 CD14KD 2 P.09-CS1
72 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 14h00-15h30 CD14KT 9 P.03-CS1
73 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 14h00-15h30 CD14KS 14 P.03-CS1
74 Tiếng Anh 1 27/01/2015 3 08h00-09h30 CD14LH 4 P.09-CS1
75 Tiếng anh tổng quát 1 27/01/2015 3 08h00-09h30 DH14TA1 33 P.03-CS1
76 Tiếng anh tổng quát 1 27/01/2015 3 08h00-09h30 DH14TA2 34 P.11-CS1
77 Tiếng anh tổng quát 1 27/01/2015 3 08h00-09h30 DH14TA3 32 HTA-CS1
78 Tiếng anh tổng quát 1 27/01/2015 3 08h00-09h30 CD14TA 8 HTA-CS1
        PDT

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"