• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK II NĂM HỌC 2014-2015
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Kỹ năng mềm 4/02/2015 4 8h00 K3540301 39 P.10-CS1
2 Kỹ năng mềm 4/02/2015 4 8h00 K3540302 36 P.10-CS2
3 Kỹ năng mềm 4/02/2015 4 8h00 K3540201 52 HTB-CS1
4 Kỹ năng mềm 4/02/2015 4 8h00 K3540101-TH 42 P.04-CS2
5 Kỹ năng mềm 4/02/2015 4 14h00 K3570101 37 HTA-CS1
6 Kỹ năng mềm 4/02/2015 4 14h00 CĐ12TCNH 35 P.10-CS1
7 Kỹ năng mềm 4/02/2015 4 14h00 CĐ12KD 32 P.05-CS1
8 Kỹ năng mềm 4/02/2015 4 14h00 CĐ12KT1 40 HTB-CS1
9 Kỹ năng mềm 5/02/2015 5 8h00 CĐ12KT2 41 P.10-CS1
10 Kỹ năng mềm 5/02/2015 5 8h00 CĐ12TA1 22 HTA-CS1
11 Kỹ năng mềm 5/02/2015 5 8h00 CĐ12TA2 23 HTA-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"