• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015 (ĐỢT 2)
KHÓA 2014
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/03/2015 6 8h00-9h30 HTA-CS1
2 Toán cao cấp C 13/03/2015 6 14h00-15h30 DH14KD
CD14KD
CD14KS
CD14LH
HTA-CS1
3 Toán cao cấp C 13/03/2015 6 14h00-15h30 DH14KS1+2+3
DH14LH
P.10-CS1
4 Toán cao cấp C 13/03/2015 6 14h00-15h30 DH14KT1+2
DH14TCNH
CD14KT
P.11-CS1
5 Tin học đại cương 16/03/2015 2 14h00-15h30 DH14TH
CD14TH
PM4-CS2
6 Tin học căn bản 17/03/2015 3 14h00-15h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
PM1-CS1
7 Toán cao cấp A1 13/03/2015 6 14h00-15h30 DH14TH
CD14TH
HTA-CS1
8 Kiến trúc máy tính 16/03/2015 2 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
P.04-CS1
9 Kinh tế vi mô 14/03/2015 7 14h00-15h30 DH14KD
DH14KS1+2+3
DH14LH
CD14KD
CD14KS
CD14LH
HTA-CS1
10 Kinh tế vi mô 14/03/2015 7 14h00-15h30 DH14TCNH
DH14KT1+2
CD14KT
HTB-CS1
11 Luyện âm 12/03/2015 5 14h00-15h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
P.11-CS1
12 Ngữ pháp 1 14/03/2015 7 14h00-15h30 DH14TA2 HTB-CS1
13 Ngữ pháp 1 14/03/2015 7 14h00-15h30 DH14TA1+3
CD14TA
HTB-CS1
14 Tiếng Anh 1 14/03/2015 7 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
DH14KD
CD14KD
P.05-CS2
15 Tiếng Anh 1 14/03/2015 7 8h00-9h30 DH14KT1+2
DH14TCNH
CD14KT
P.05-CS2
16 Tiếng Anh 1 14/03/2015 7 8h00-9h30 DH14KS1+2+3
DH14LH
CD14KS
CD14LH
P.02-CS2
17 Tiếng anh tổng quát 1 14/03/2015 7 8h00-9h30 DH14TA2+3
CD14TA
P.02-CS2
18 Tiếng anh tổng quát 1 14/03/2015 7 8h00-9h30 DH14TA1 P.02-CS2
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"