• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

LỊCH THI LẦN 2

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

KHOÁ 2015

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Kiến trúc máy tính 1/03/2016 3 8h00-9h30 DH15TH HTB-CS1
2 Toán cao cấp C 1/03/2016 3 8h00-9h30 DH15KD
DH15LH
CD15TCNH
CD15KS
HTB-CS1
3 Toán cao cấp C 1/03/2016 3 8h00-9h30 DH15TCNH
DH15KT1+2
DH15KS1+2
P.10-CS1
4 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 1/03/2016 3 14h00-15h30 K2015 HTB-CS1
5 Kinh tế vi mô 2/03/2016 4 14h00-15h30 DH15TCNH
DH15KT1+2
DH15KS1+2
DH15KD
DH15LH
CD15TCNH
CD15KS
HTB-CS1
6 Luyện âm 4/03/2016 6 8h00-9h30 DH15TA1 P.04-CS1
7 Luyện âm 4/03/2016 6 8h00-9h30 DH15TA4 P.04-CS1
8 Luyện âm 1/03/2016 3 8h00-9h30 DH15TA2 P.11-CS1
9 Luyện âm 7/03/2016 2 14h00-15h30 DH15TA3 P.05-CS1
10 Luyện âm 7/03/2016 2 14h00-15h30 CD15TA P.05-CS1
11 Ngữ pháp 1 4/03/2016 6 14h00-15h30 DH15TA1
DH15TA3
CD15TA
HTA-CS1
12 Ngữ pháp 1 4/03/2016 6 14h00-15h30 DH15TA2
DH15TA4
HTA-CS1
13 Tiếng Anh 1 4/03/2016 6 14h00-15h30 K2015 HTA-CS1
14 Tiếng anh tổng quát 1 2/03/2016 4 14h00-15h30 DH15TA2
DH15TA4
HTB-CS1
15 Tiếng anh tổng quát 1 2/03/2016 4 14h00-15h30 DH15TA1
DH15TA3
CD15TA
HTB-CS1
16 Tin học đại cương 5/03/2016 7 8h00-9h30 DH15TH PM1-CS1
17 Tin học căn bản 5/03/2016 7 14h00-15h30 DH15TA3
DH15TA4-N3
CD15TA
PM1-CS1
18 Tin học căn bản 5/03/2016 7 14h00-15h30 DH15TA2
DH15TA4-N2
PM1-CS1
19 Tin học căn bản 5/03/2016 7 14h00-15h30 DH15TA1
DH15TA4-N1
PM1-CS1
20 Toán cao cấp A1 2/03/2016 4 14h00-15h30 DH15TH HTB-CS1

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"