• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

LỊCH THI

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN KỸ NĂNG MỀM

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Kỹ năng mềm 19/03/2016 7 8h00-9h30 DH12KD 7 P.04-CS2
2 Kỹ năng mềm 19/03/2016 7 8h00-9h30 DK12TCNH 15 P.02-CS2
3 Kỹ năng mềm 19/03/2016 7 8h00-9h30 DH12KT 15 P.02-CS2
4 Kỹ năng mềm 19/03/2016 7 8h00-9h30 DH12TA 36 P.04-CS2
5 Kỹ năng mềm 12/03/2016 7 8h00-9h30 CD13KD 15 P.10-CS1
6 Kỹ năng mềm 12/03/2016 7 8h00-9h30 CD13LH 17 P.10-CS1
7 Kỹ năng mềm 12/03/2016 7 8h00-9h30 CD13KT 50 P.04-CS2
8 Kỹ năng mềm 12/03/2016 7 8h00-9h30 CD13TA 34 P.04-CS1
9 Kỹ năng mềm 12/03/2016 7 8h00-9h30 CD13TH 14 P.10-CS1

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"