LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 33 - NĂM HỌC 2018-2019
THỨ 3 - NGÀY 26/03/2019
XEM LỊCH CẢ TUẦN

Thứ Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần tham dự Đơn vị hỗ trợ Địa điểm
3 26-03-2019 Kế hoạch cho cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên ThS Dương Ngọc Thắng ThS Dương Ngọc Thắng, Võ Thị An Nhi (khoa QTKD), ThS Nguyễn Như Trường (Đoàn TN) Phòng NCKH&HTQT
3 26-03-2019 14:00 Làm việc với văn phòng đăng kí sử dụng đất Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết ThS Nguyễn Văn Hiến Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết
2019