Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bình Thuận, ngày 20 tháng 03 năm 2020

QUY TRÌNH CẤP LẠI BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

VÀ CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP TỪ SỔ GỐC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Thông tư 19/2015 ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định số 218/QĐ-ĐHPT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết ban hành Quy chế công tác in ấn, quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Cá nhân yêu cầu cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc, cấp lại bảng điểm học tập chuẩn bị hồ sơ nộp trực tiếp tại:

- Phòng Quản lý Đào tạo – Trường Đại học Phan Thiết

- Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông, P.Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại: 0252. 2461372 – 2461373

- Thời gian nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bước 2: Phòng Quản lý Đào tạo xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc để trình Hiệu trưởng cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc cho người yêu cầu. Nội dung bản sao văn bằng tốt nghiệp phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc.

Phòng Quản lý Đào tạo xem xét, kiểm tra yêu cầu cấp lại bảng điểm học tập, kiểm tra hồ sơ từ sổ gốc để đối chiếu kết quả.

Bước 3: Thời gian trả kết quả

Nhận bản sao văn bằng tốt nghiệp sau 5 ngày, nhận bảng điểm học tập sau 2 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

III. HỒ SƠ:

1. Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp:

- Chứng minh nhân dân người yêu cầu cấp bản sao văn bẳng tốt nghiệp;

- Đơn xin cấp lại bản sao văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu của Trường).

2. Cấp lại bảng điểm học tập

Đơn xin cấp lại Bảng điểm học tập (theo mẫu của Trường)

IV. LỆ PHÍ:

1. Lệ phí cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp: 50.000đ/1 bản.

2. Lê phí cấp bảng điểm học tập: 10.000đ/1 bản.

Ghi chú: Sinh viên nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch tài chính

Nơi nhận:  Trưởng Phòng QLĐT
 - BGH (để b/c); (đã ký)
 - Phòng QLĐT, Khoa, Trung tâm;  
 - Website Trường, PĐT;  
 - Lưu VT. ThS. Võ Khắc Trường Thi
lien thong dai hoc tai binh thuan