Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT LỚP MÔN HỌC GIẢNG VIÊN Số
TC
Buổi 1 Buổi 2 Từ ngày Đến ngày
Tiết Thứ Phòng Tiết Thứ Phòng
1 LT20KDO1 Quản trị bán hàng Lâm Ngọc Điệp 3 2-5 7 P.304 8-11 7 P.304 09/01/2021 30/01/2021
2-5 CN P.304 8-11 CN P.304 10/01/2021 31/01/2021
2 LT20KDO1 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 3 2-5 7 P.304 8-11 7 P.304 06/03/2021 20/03/2021
2-5 CN P.304 8-11 CN P.304 07/03/2021 21/03/2021

THỜI GIAN BIỂU

lien thong dai hoc tai binh thuan