Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT LỚP MÔN HỌC GIẢNG VIÊN Số
TC
Buổi 1 Buổi 2 Từ ngày Đến ngày
Tiết Thứ Phòng Tiết Thứ Phòng
1 VB220TA1 Luyện âm Phạm Thị Hải Vân 3 8-11 7 P.202A       16/01/2021 11/04/2021
2 VB220TA1 Ngữ pháp 1 Phạm Quỳnh Hoa 3 2-5 7 P.202A       16/01/2021 11/04/2021
3 VB220TA1 Ngôn ngữ học Lý Thị Thu Thủy 2 2-5 CN P.202A 8-11 CN P.202A 17/01/2021 21/02/2021
4 VB220TA1 Nghe 1   2                
5 VB220TA1 Nói 1   2                
6 VB220TA1 Ngữ pháp 2   3                
7 VB220TA1 Nghe 2   2                
8 VB220TA1 Nói 2   2                
lien thong dai hoc tai binh thuan