BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CT SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT HỆ THỐNG XEM THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 1 2018-2019

Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"